cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996

Cèdula d'Habitabilitat, Decret 314/1996.

Demanar Pressupost al Formulari, ó Tel. 935 648 990

    cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona, Barcelones cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona, Barcelones cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona, Barcelones cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona, Barcelones

Decret 314/1996 17 de setembre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges.


DECRET

Article 1

De conformitat amb el que disposa la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge i als efectes del que sestableix en aquest Decret, s'enten per habitatge tota construcció fixa destinada a ser residencia de persones físiques, o utilitzada com a tal, amb independencia que s'hi desenvolupin altres usos. Els elements complernentaris de la construcció formen part de l'habitatge.


Article 2

2.1 Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversio d'antiga ediflcacio o els obtinguts com a conseqüència d'obres de gran rehabilitació, entenent per tals les que només excloguin I'enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot I'edifici que afecti la seva estructura o configuració interior, hauran de tenir, com a mínim, el nivell d'habitabilitat objectiva definit a I'annex 1 del present Decret.

2.2 Els habitatges de protecció oficial de nova edificació estaran subjectes a les prescripcions de l'annex 1 del present Decret, amb les especificitats que es recullen a I'annex 2 d'aquest.

2.3 La resta d'habitatges hauran de complir els requisits establerts a l'annex 3,


Article 3

3.1 En la memòria dels projectes bàsics d'habitatges s'ha de fer constar, per a cada habitatge, la seva classificació com a habitatge complet o reduit, la seva superficie útil i el nombre de peces que conté.

3.2 En els plànols del projecte basic s'han d'expressar les peces, que han de complir el mínim d'habitabilitat, que es classifiquin, com a sala (S) habitació (H) cambra higidnica (B) cuina (C) i galeria (G).

Article 4

4.1 per poder atorgar llicència d'obres, caldà que l'Ajuntament hagi realitzat el control relatiu al fet que els habitatges projectats tinguin el nivell d'habitabiiitat objectiva estableri al present Decret.

4.2 Aquells municipis que per manca de serveis tècnics ho demanin podran ser assistits en la realització d'aquest control pel Consell Comarcal corresponen a la seva demarcació.


Article 5

No podrà atorgar-se la cèdula d'habitabilitat als habitatges que no compleixin el nivell d'habitabilitat establert en la present disposició.


Article 6

Els habitatges nous que hagin obtingut cèdula d'habitabilitat, d'acord amb el nivell exigit en el present Decret, hauran de reunir sempre, com a mínim, les característiques del mateix nivell, per obtenir les successives cèdules que se sol.licitin.


DISPOSICIO TRANSITÒRIA

-1, A les soi.lcituds de llicencia dobres corresponents a habitatges que es presentin durant els sis primers mesos posteriors a l'entrada en vigor d'aquest Decret, els seri d'aplicació el nivelt d'habitabilitat objectiva que estableixen els decrets 346/1983, de 8 de juliol, i 571/1 983, de 28 de desembre.

-2. Les ordenances municipals d'edificació iels plans urbanístics s'adequaran en un termini de quatre anys a les prescripcions d'aquest Decret.


DISPOSICIO DEROGATÒRIA

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, queden derogats el Decret 346/1 983, de 8 de juliol, i el Decret 571 /1983, de 28 de desembre, sense perjudici del que s'estableix a la disposició transitòria primera.


ANNEX 1


-1 Definicions

A efectes del present Decret:


1. Un habitatge és complet quan esta compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una pega pot definir-se com a sala quan compleix:

a) Tenir una superficie útil no inferior a 12 m2, sense cap estrangulament inferior a 1,40 m.

b) Admtre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) Disposar d'una obertura a un espai exterior obert o pati d'illa directa a través d'una galeria de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçària tingui corn a mínim, una superficie de 0,80 m2. No pot fer-se a través de la sala l'obertura a l'exterior o la ventilació obligatdria de cap altra peça.

d) No contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 16 m2, no contenir l'equip obligatori de cuina.


5. Una peça pot definir-se com a habitiació quan compleix els requisits següents:

a) Tenir 6 o més m2 de superficie útil.

b) Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 1,90 x 1,90 rnetres.

c) Disposar d'una obertura a espai exterior, pati de parcel.la, pati d'illa, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçària tingui, com a mínim; una superfície de 0,40 m2.,

d) No contenir cap aparell higidnic que sigui un wàter, safareig o abocador.

e) No contenir l'equip obligatori de cuina.

f) Es pugui independitzar.


6. Una pega pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els requisits seguents:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte es vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.


7. Galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

8. Una obertura és una porta o finestra practicable.

9. La superfície d'una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

10. Accés de l'habitatge és tota porta que comunica l'habitatge amb el seu el seu exterior. Aquest accés no pot servir d'accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge, o comunitari.

11. Superfície útil interior d'un habitatge o d'una peça és la superfície dels seus espais interiors que tenen una alçada no inferior a 1,50 metres. la superficie útil no inclou l'ocupada pels tancaments interns i perimetrals, fixos o móbils, ni les superfícies de terrasses i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l'ocupada pels elements estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,01 m2. Quan l'habitatge es desenvolupi en més d'una planta, es comptabilitzarà com a superfície útil l'ocupada per l'escala interior.

12. La superfície útil de l'habitatge s'expressarà necessàriament separant la part conesponent a la superfície interior de la part que conespon a la superficie d'espais exteriors d'ús privatiu. En tot cas, les superfícies mínirnes que es regulen en la present disposició s'han d'entendre referents a la superfície útil interior.

13. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d'aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuació del cos humà.


- 2. Nivell d'habitabilitat d'habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d'antiga edificació o els resultants d'una gran rehabilitació.


Tipus: s'ha de poder classificar com habitatge complet o reduït.


Accés

1. Aquest espai ha de tenir un sistema d'il·luminació artificial de manera que quan s'hi transita quedi il·luminat.

2. L'acces a l'habitatge s'ha de fer a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.

3. Ascensors.

a) Els edificis hauran de disposar d'un ascensor quan es compleixin qualsevol d'aquests suposits:

Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 3 o més plantes.

Que el recorrregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de més de 12 metres.

Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi mes de 12 habitatges per sobre o sota de la planta d'accés.

b) Els edificis hauran de disposar de dos ascensors quan es compleixin qualsevol d'aquests supòsits: Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 6 o més plantes.

Que el reconegut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de més de 21 metres.

Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi més de 24 habitatges per sobre o sota de la planta d'accés.

4. Les portes dels espais d'accés a l'habitatge han de tenir una amplada lliure de 0,80 metres.

5. Els espais d'accés a l'habitatge han de tenir una amplada mínima d'1 metre, i permetre el pas d'un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 x 0,50 metres.

6. Els espais d'accés a I'habitatge han d'estar ventilats de manera que, si es desenvolupen a més d'una planta, la planta baixa i l'última tinguin una obertura de ventilació no inferior a 1,00 m2. L'obertura de la planta superior ha de permetre la ventilació permanent.

7. La superficie dels paraments dels espais d'accés ha de ser soferta als cops, fins a una alçada de 1,50 metres


En el cas que l'accés disposi d'escales, aquestes han de complir les condicions següents:

8. Que en cada tram d'escafa se salvi, com a mixim un desnivell de 3,20 mehes.

9. Que l'altura dels graons sigui com a màxim de 0,185 m.

10. Que l'estesa dels graons sigui com a mínim de 0,27 m.

11. Els graons tindran, com a mínim, una línia de pas de 0,27 m mesurada a 0,40 m de la línia interior del passamà.

12. Els punts de l'espai d'accés on hi hagi un desnivell superior a 0,60 m han de disposar de baranes o elemets protectors.

13. Les escaless hauran de tenir un element prctector o barana que no sigui escalable d'una alçada minima de 0,95 m i si la barana està composta per brèndoles, no podra haver-hi entre elles una separació major de 0,12 m.

 

Contrucció

La construcció que el conforma o l'afecta ha de:

14. Ser capaç de suportar amb seguretat unes sobrecànegues d'us de 200kg per m2.

15. Estar protegida de les humitats del teneny.

16. Ser estanca a les aigües pluvials.

17. Evitar l'inundadó de l'habitatge.

18. Estar aillada tèrmicament i acústicament i estar protegida en cas d'incendi.

19. El sòl trepitjable, tant de l'habitatçe com del seu accés, ha d'estar completament pavimentat, i ser resistent al desgastament per l'ús normal.


Dimensions

20. Si és una habitatge reduït, la seva superficie útil ha de ser com a mínim de 20 m2, i si és complet, de 32m2.

21 . L'alçada lliure sobre la superficie útil de cadascuna de les peces principals ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,50 metres. En el cas de cambres higièniques, cuines, distribuidors i rebedors, aquesta alçada serà com a mínim de 2,10 metres.

22. El perímetre de façana (P) d'un habitatge en relació a la supefrcie útil (S) de l'habitatge, mesurat respectivament en metres lineals i metres quadrats, complirà la formula:

 

P >= S/8


El perírnetre de façana d'un habitatge és la suma dels perímetres exteriors de cada una de les seves façanes que donen a un espai obert, un pati d'illa de cases o un pati de parcel·la, mesurats de la següent manefa:

a) No es tenen en compte els cossos sortints.

b) En el cas d'una façana d'un habitatge a un espai obert o un pati d'illa de cases, el perímetre d'una façana es la linia recta que uneix els punts extrems del tros de fagana que limita l'habitatge.

Per poder considerar un front com a façanes diferents, els perimetres d'aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60 i 120 graus.

c) En el cas d'una fagana a pati de parcel.la, el perimetre és el màxim polígon còncau inscribible en planta.


Els patis que es considerin pel càlcul del perímetre de façana o als que ventilen peces principals han de:

Permetre la inscripció d'una circumferència de diàmetre més gran o igual a una sisena part de I'altura existent entre ei nivell de terra de l'habitatge i el coronament del pati.

En el cas que la relació entre I'alçada del pati i la linia recta horitzontal màxima que es pugui traçar en planta sigui més gran o igual a dos, tenir una presa inferior d'aire des de I'exterior.

En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, tenir una sortida d'aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran de la seva superfície en planta. No donaran servei a aparcaments col·lectius ni industrials.


Peces

Les peces principals de I'habitatge han de complir els segrients requisits:

23. Tenir accés amb una amplada minima de 0,80 m en la sala i 0,70 m en la resta de peces, inclosos el bany i la cuina.

24. Tot punt de la seva obertura obligatoria a l'exterior ha de tenir la visió, dintre d'un angle de 90 graus la bisectriu de la gual sigui perpendicular a la façana, d'un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 metres.

25. El nombre (n) màxim de peces de 6 o més m2 útils en les quals es divideix un habitatge ha de ser igual o inferior al nombre que resulti de dividir per deu la superficie útil de l'habitatge (S) mesurada en metres quadrats, és a dir:


n =< S/10


26. Si les peces d'un habilatge estan situades en un local discontinu, la comunicació entre elles s'ha de fer per mitjà d'un espat d'ús exclusiu del mateix habitatge.

27. L'amplada minima dels espais interiors de pas será de 0,90 metres.


Les sales

28. Han de tenir la superficie útil contínua de 12 m2 que s'incrementarà en 4 m2, si té la cuina incorporada, i en 2 m2 per cada dormitori.

29. No tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa.

Les habitacions

30. La superficie mínima de l'habitació individual será de 6,00 m2.

31. En tot habitatge complet hi haura una habitació que tindrá una superfície mínima de 10 m2.


La cuina

32. La peça que conté l'equip obligatori de cuina no ha de tenir accés direde a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa.


Equip

Ha de tenir una instal·lació d'aigua freda i calenta corrent de manera que:

33. Connecti amb tot l'equip que la requereixi.

34. Diposi d'una clau de pas general, i d'una clau específica per cada cambra higidnica i cuina o dependència on hi hagi serveis.

35. Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva de 150 lilres per habitació.

36. Com a minim serveixi a un lavabo, la pica de la cuina i una dutxa o banyera.


Ha de disposar d'un sistema d'evacuació d'aigues residuals de manera que:

37. Connecti amb tot I'equip que el requereixi.

38. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic i si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta, si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.


Ha de disposar d'una instal·lacio elèctrica que:

39. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

40. Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori.

41. Tingui dos endolls a la sala i a les habitacions i un a la cambra higiènica. La pega que contingui l'equip de cuina tindà com a mínim tres endolls.

42. No impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.


Disposar d'un equip higiènic de manera que:

43. Estigui format com a mínim per un rentamans, un wàter i una dutxa.

44. Estiguin inclosos en una cambra de servei higiènic el wàter i la dutxa.

45. Si més no, una dutxa tingi o admeti directament una instal.lació d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

46. Tota dutxa tingui impermeabilitzat el seu sol i els seus paraments fins a una algada mínima d'1'90 metres. Tenir instal·lades o admetre directament la instal·lació d'un equip de cuina de manera que:

47. Estigui format per una pica, un aparell de cocció i la resta d'elements a què ens referim en aquest apartat.

48. La peça on estigui inclòs tingui com a mínim una superfície de 5 m2.

49. Sobre l'emplaçament de I'aparell de cocció hi haurà o s'admetrà directanent la instal.lació d'una campana que evacuï els fums a un espai exterior obert a través d'un conducte individual en el qual s'activi mecànicament l'extracció. Si el conducte és vertical I'extracció pot ser activada estàticament.

50. Tenir instal·lat o admetre directament la instal.lació d'un equip de rentat de roba de manera que:

51 . La pega on estigui prevista aquesta instal·lacio ha de tenir ventilació a I'espai exterior, directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

52. Quan exsteixi la posisibilitat d'estendre la roba, serà a un espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic.


Tenir instal·lada o admetre directament les instal·lacions d'un equip de telecomunicacions de manera que:

53. Els habitatges puguin disposar d'una instal·lació de telefonia amb una presa com a mínim, i una instal·lació d'antena de televisió i radio, amb una presa com a mínim.


Els desnivells que puguin representar un perill per les persones hauran de:

54. Estar protegits per elements protectors o baranes resistents als cops, que no siguin escalables, d'una algada mínima de 0,95 m. i si la barana està composta per brèndoles, no podra haver-hi entre elles una separació major de 0,12 m.


ANNEX 2

Habitatges de Protecció Oficial

- 1. Habitatges

Als habitatges de proteccio oficial s'exigiran, a més a més de les prescripcions establertes al nivell d'habitabilitat per habitatges nous, les especificacions d'aquest annex.

Tots els habitatges de protecció oficial seran complets.


-2. Superfícies

2.1 La superfície útil máxima será de 90 m2.

2.2 En el cas de families nombroses, l'habitatge podrà augmentar la seva superfície útil fins a un màxim de 110 m2.


Garatges vinculats als habitatges


-3. Garatges

Superfície

3.1 La superfície mínima dels garatges será de 14 m2 per vehicle, inclos la part corresponent a rampes, espais de maniobra, etc. però no la superfície corresporrent a serveis, vestíbuls d'ascensors, etc.


3.2 La superfície útil máxima admesa será de 30 m2,


4. Dimensions mínimes.

4.1 La dimensió mínima per plaça, sense considerar accessos, será de 2.20 x 4.50 m.


-5. Accessos

5.1 Tindran una amplada mínima de 3,00 m.

5.2 Tindran un pendent màxim del 20%.

5.3 Si I'accés serveix directament un estacionament en bateria, tindrà una amplada de 4,50 m.

5.4 Els trams en corba tindran una radi de gir, mesurat a I'eix, com a minim de 6,00 m.

5.5 Disposarà d'un espai de connexió amb la via pública que tingui un pendent màxima del 4% i una fondària mínima de 4,50 m.


-6. Ventilació

6.1 La ventilació podrà ser natural o forçada i es dimensionarà de manera que no permeti l'acumulació de fums i gasos

6.2 Les xemeneies de ventilació mecànica es perllongaran fins a 1,00 m per damunt de la coberta de l'edifici.

6.3 La ventilació a través de les obertures de façana garantirà la dispersió de I'aire viciat de manera que no causi molèsties als habitatges supertors.

6.4 Estarà dotat d'un desguàs connectat a la xarxa d'evacuaciò o pou filtrant.


Trasters vinculats als habitatges

-7 Trasters

7.1 Es destinaran a aquest ús exclusiu.

7.2 Tindran l'accés des de l'exterior o des d'un espai d'ús comunitari i no seran incorporables a I'habitatge.

7.3 La superficie útil no superarà el 15 % de la superficie útil de l'habitatge al qual està adscrit.

7.4 La il·luminació exterior, si en té, estarà situada per damunt d'1.80 m del nivell del local.


ANNEX 3

-1 Definicions

Als efectes del present Decret seran d'aplicació als habitatges usats les prescripcions següents:

1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiènica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una pega pot definir-se corn a sala guan compleix:

a) Tenir una superfície útil no inferior a 10 m2.

b) Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,40x2,40 metres.

c) Disposar d'una obertura a un espai exterior obert, a pati d'ila o pati de parcel·a directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d'alçaria tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m2.

d) N0 contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 14 m2, no contenir l'equip obligatori de cuina, i

f) No fer-se a travès d'aquella l'obertura a l'exerior o la ventilacio obligatòria de cap altra peça.


5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els següents requisits:

a) Tenir 5.o més m2 de superficie útil.

b) Admetre la inscripciró d'un quadrat que mesuri en planta 1,80x1,80 metres.

c) Disposar d'una obertura a l'espai exterior, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 i 1.80 rnetres d'altura tingui, com a mínim. una superficie de 0,20 m2.

d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, un safareig o un abocador.

e) No contenir l'equip obligatori de cuina, i

f) Poder-se independitzar.


6. Ura peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els següents requisits:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventrlació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en qual s'activi mecánicament la ventilació. Si el conducte és vertical pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.


7. Galeria és la peça que té un finestral donant directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superficie en planta de la peça.


8. Una obertura a l'exterior és una porta o una finestra practicable


9. La superfície d'una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.


10. Accés de l'habitatge és tota porta que comunica I'habitatge amb l'exterior.


11. Superfície útil d'un habitatge és la superfície dels seus espais que tenen una alçada no inferior a 1,50 metres. La superfície útil no inclou l'ocupada pels seus tancaments interns i perimetrals, fixos o mobils, pels elements estructurals verticals i per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,010 m2.

12. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d'aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuaciò del cos humà.


-2 Nivell d'habitabilitat objectiva per habitatges usats

Tipus

1. S'ha de poder classificar com a habitatge complet o reduït


2. Els espais d'accés de l'edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d'il·luminació de manera que, quan es transiti per ells quedin il·luminats.


Construcció

La construcció que els conforma o l'afecta ha de:

3. Ser sòlida.

4. Evitar que traspuï humitat.

5. Ser estanca a les aigües pluvials.

6. Evitar la inundació de l'habitatge.

7. El sòl trepitjable, tant de l'habitatge com del seu accés ha d'estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones.


Dimensions

8. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 15 m2, i si és complet de 24m2.

9. L'altura lliune sobre la superfície útil ha de tenir com a mínim un valor mitja de 2,25 metres.


Equip

Tenir una inslal·lació d'aigua corent que:

10. Estigui en bon estat.

11. Connecti amb tot l'equip que la requereixi.

12. Si el subministrament és per captació propia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva de 200 litres.


Disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que:

13. Estigui en bon edat.

14. Connecti amb tot l'equip que el requereixi.

15. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic

16. Si en el seu entorn hi ha una xanca pública de clavegueres, connecti amb aquesta, i si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.


Si l'habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d'estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d'energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d'un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d'una instal·lació elèctrica interior de manera que:

17. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

18. Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori.

19. Tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions i a la peqa que contingui l'equip de cuina.

20. Ni impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.


Disposar d'un equip higiènic de manera que:

21. Estigui format corn a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat.

22. El wàter ha d'estar inclós en una cambra higiènica.

23. Almenys una dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d'aigua calenta amb la possibilitat d'un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb cabal de 10 litres per minut, i

24. La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d'1,50 metres .


Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d'un equip de cuina de manera que:

25. Estigui format corn a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

26. Estigui en una mateixa peça.

27. La peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig, i

28. La pega on estigui inclòs tingui una ventilació a I'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el corducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


 

Poblacions amb servei de Cèdules d'Habitabilitat.

Decret 314/1996 17 de setembre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Comarca Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Occidental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelones

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 valles occidental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 valles oriental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Maresme

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Baix LLobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Garraf

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 baix llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bàges

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 alt penedès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Bàges

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona santsmontjuic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona les corts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona sarria sant gervasi

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona gracia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona horta guinardo

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona nou barris

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona sant andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Martí

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona nou barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Raval

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Gótic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona ciutat vella El Raval

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona ciutat vella El Gótic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Pere Santa Caterina La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Barceloneta

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona ciutat vella Sant Pere Santa Caterina La Ribera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona ciutat vella Barceloneta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Fort Pienc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sagrada Familia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Eixample Fort Pienc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Eixample Sagrada Familia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Dreta de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Antiga Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Dreta de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Eixample Antiga Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sants Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Hostafrancs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Bordeta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Font de Guatlla

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Marina del Port

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc La Bordeta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Marina del Prat Vermell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sants

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sants Badal

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc La Marina del Prat Vermell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Montjuïc Sants

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sants Badal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Maternitat i Sant Ramon

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Les Corts La Maternitat i Sant Ramon

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Les Corts Pedralbes

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Les Corts Pedralbes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Putget i Farró

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sarrià Sant Gervasi

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Putget i Farró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sarrià Les Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Gervasi Bonanova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Gervasi Galvany

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sarrià Les Tres Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Gervasi Bonanova

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Gervasi Galvany

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sarrià

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barcelona Sarrià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Coll

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Coll

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Vallcarca Els Penitents

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Vila de Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Gràcia La Salut

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallcarca Els Penitents

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vila de Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Can Baró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona EL Baix Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Horta Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Can Baró

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 EL Baix Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona EL Carmel

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Horta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Horta Guinardó EL Carmel

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Horta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Clota

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Font d'en Fargues

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Teixonera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Horta Guinardó La Clota

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Font d'en Fargues

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Teixonera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Vall d'Hebron

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Montbau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Genís dels Agudells

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Horta Guinardó La Vall d'Hebron

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montbau

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Genís dels Agudells

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Can Peguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Canyelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Nou Barris

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Can Peguera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Ciutat Meridiana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Turó de la Peira

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Guineueta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ciutat Meridiana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Turó de la Peira

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Guineueta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Prosperitat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Les Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Trinitat Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Prosperitat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Les Roquetes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Trinitat Nova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Porta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Torre Baró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Vallbona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Porta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Torre Baró

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallbona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Verdún

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Vilapicina i Torre Llobeta

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Verdún

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vilapicina i Torre Llobeta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Baró de Viver

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Bon Pastor

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Baró de Viver

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Bon Pastor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Congrés i Els Indians

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Navas

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Congrés i Els Indians

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Sagrera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Navas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Andreu Palomar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Trinitat Vella

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Andreu Palomar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Trinitat Vella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Sant Martí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Clot

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Martí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Camp de l'Arpa del Clot

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Clot

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Parc i La Llacuna del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Villa Olimpica del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona El Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Parc i La Llacuna del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Villa Olimpica del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Besòs i El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona Provençals del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Besòs i El Maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Provençals del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona La Verneda i la Pau

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Verneda i la Pau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Gran Vía

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat gran via

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat La Torrassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat El Gornal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Bellvitge

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat la torrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat el gornal

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat Bellvitge

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Sant Feliu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Pubilla Casas

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat can serra

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat sat feliu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet del llobregat Pubilla Casas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Collblanc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Santa Eulalia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 hospitalet llobregat sant josep

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet llobregat collblanc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet llobregat santa eulalia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat La Florida

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Hospitalet del Llobregat Les Planes

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet llobregat la florida

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'hospitalet llobregat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Adrià de Besòs

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Adrià de Besòs Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Adrià de Besòs Nord NII-Autopista

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs casc antic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs nord nacional II autopista

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Joan Baptista

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Trajana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Monsolís

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs sant joan baptista

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs trajana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs monsolís

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Catalana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Besós

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Mina

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs la catalana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant adrià de Besòs la mina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Canyadó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Casagemes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona canyado

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona casagemes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Colli Pujol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Dalt La Villa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Manresà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona coll i pujol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona Dalt La Villa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona manresa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Progrés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Nova Lloreda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Sant Crist de Can Cabanes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona progres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona nova lloreda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona sant crist

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Sistrells

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Bonavista

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Bufalà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona sistrells

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona Bonavista

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona Bufalà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Canyet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Les Guixeres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Mas Ram

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona Canyet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona les guixeres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona mas ram

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Montigalà Oriental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona La Morera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Pomar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona montigala

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona la morera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona pomar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Pomar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Sant Antoni de Llefià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona pomar de dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona la salut

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona sant antoni de llefia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Sant Joan de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Sant Mori de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Artigas

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona sant joan de llefia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona sant mori de llefia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona artigas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona El Remei

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona La Mora

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Sant Roc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona el remei

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona la mora

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona sant roc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Can Claris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Congrés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Gorg

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona can claris

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona congres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona gorg

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Raval

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona La Pau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Lloreda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona raval

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona la pau

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona lloreda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Montigalà Occidental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bardalona Puigfred

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona montigala occidental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badalona Puigfred

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Can Mariner

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Llati

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet can mariner

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet can llati

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Riera Alta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Guinardera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet cementeri vell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet riera alta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet guinardera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Can Franquesa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Oliveres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Singuerlín

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet can franquesa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet oliveres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet singuerlin

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Riu Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Riu Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Safaretjos

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet riu nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet riu sud

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet safaretjos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, El Raval

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Santa Rosa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma de Gramenet, Fondo

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet el raval

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet santa rosa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 santa coloma de gramenet santa fondo

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Occidental

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 vallès occidental

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Av. Burgos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Av. Cantábrico

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès av. cantabrico

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Costa Azul

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Av. Mediterráneo

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Av. Via de la Plata

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès av. cantabrico

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Calle Mallorca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Calle Algarve

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Badia del Vallès Calle Bètica

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès calle marllorca

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès calle algarve

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 badia del vallès calle betica

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Can Gorgs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès antic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès can gorgs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Can Gorgs II

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès can gorgs II

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès can serra

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès can serra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Estació-Ca n'Estaper

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès La Romànica

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Parc Central

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès Estació-Ca n'Estaper

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès La Romànica

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Barberà del Vallès Parc d'Europa

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 barberà del vallès Parc d'Europa

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès Aire-Sol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès Aire-Sol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellbisbal

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 castellbisbal

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Can Antolí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Banús

cèdules_habitabilitat_cerdanyola

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Can Antolí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Banús

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Bellaterra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Bonasort

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Can Sardà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Bellaterra

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Bonasort

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Can Sardà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Can Fatjó dels Aurons

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Canaletes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Can Fatjó dels Aurons

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Canaletes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Cordelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Farigola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Fontetes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Cordelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Canaletes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Fontetes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Gorgs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Montflorit

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Plana del Castell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Gorgs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Montflorit

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Plana del Castell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Serraparera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Terranova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Turonet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Serraparera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Terranova

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Turonet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Can Xarau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cerdanyola del Vallès Turó de Sant Pau

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Can Xarau

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 cerdanyola del vallès Turó de Sant Pau

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Matedepera

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 matadepera

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Este

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Este

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Llevant Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Centre La Ribera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Llevant Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Mas Rampinyo Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Llevant Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Montcada Nova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Terra Nostra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Terra Nostra

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Cuyás

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montcada i Reixac Can Cuyás

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Sagrera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans La Pineda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Duran

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans La Pineda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Duran

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Riera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans El Castell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Riera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans El Castell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans El Pins

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Els Turons

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Els Turons

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Claudelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans Can Cortès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Clos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Mas

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Clos

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Mas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Tiana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Vargas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Maragall

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Tiana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Can Vargas

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Maragall

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Afores

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Balmes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Afores

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Balmes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Avda. Catalunya

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Collserola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Avda. Mediterrani

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Avda. Catalunya

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Collserola

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Avda. Mediterrani

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Ctra. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Magallanes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Ctra. Santiga

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Magallanes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Pau Casal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Pizarro

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Pau Casal

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Pizarro

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Esteve

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Jordi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Josep

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Esteve

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Sant Jordi

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Sebastià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Rambla Sant Sebastià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Sant Murç

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Castellnou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Sant Murç

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Castellnou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Mir

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Solà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Fatjó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Mir

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Solà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Fatjó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Sant Jordi Park

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Serrafossà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Els Avets

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Sant Jordi Park

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Serrafossà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Els Avets

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí La Perla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Ximelis

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Ca n'Alzamora

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí La Perla del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Ximelis

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Ca n'Alzamora

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Les Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí 25 de Setembre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Progrés

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Les Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí 25 de Setembre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Progrés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Vallhonrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Ajuntamnet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Vallhonrat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Ajuntamnet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Jutjats

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Zona Ateneu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Zona Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Jutjats

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Zona Ateneu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí La Serreta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Ca n'oriol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Can Rossés

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí La Serreta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Ca n'oriol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Can Rossés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí El Celler

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Mercat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Maristes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí El Celler

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Mercat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Maristes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rubí Zona Inem

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rubí Zona Inem

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Cobertera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Laietana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Hostafrancs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Cobertera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Laietana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Sol i Paradís

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Av. Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Creu Alta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Sol i Paradís

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Av. Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Creu Alta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Can Puiggener

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Togores

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Ca n'Oriac

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Can Puiggener

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Togores

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Ca n'Oriac

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Torreguitart

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Torrent de Capellà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Sant Julià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Torreguitart

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Torrent de Capellà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Sant Julià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell La Plana del Pintor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Can Deu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell La Roureda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell La Plana del Pintor

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Can Deu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell La Roureda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell La Concòrdia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Can Borgonyó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Can Rull

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell La Concòrdia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Can Borgonyó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Can Rull

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Cifuentes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Via Alexandra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Can Llong

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Cifuentes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Via Alexandra

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Can Llong

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Eix Macià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Can Feu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Eix Macià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Els Merinals

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Oest

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell La Creu de Barberà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Els Merinals

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell La Creu de Barberà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Les Termes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Espronceda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Campoamor

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Les Termes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Espronceda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Campoamor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Santa Pau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Torre-Romeu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Santa Pau

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell El Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Torre-Romeu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sabadell Sector Est

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sabadell Sector Est

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Barrios

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Eixample Est

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat barrios

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Eixample Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Pla de Vinyet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Torreblanca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Monestir

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Pla de Vinyet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Torreblanca

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Monestir

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Centre Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat El Coll

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Magí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Centre Est

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat El Coll

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Magí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Sant Francesc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Coll Favá

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Sant Francesc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Roquetes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Coll Favá

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Sant Domènec

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Volpelleres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Canyameres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Sant Domènec

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Volpelleres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Canyameres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat La Guinardera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Sant Mamet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Barata

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat La Guinardera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Sant Mamet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Barata

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Trabal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Eixample Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Majó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Trabal

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Eixample Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Majó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Pla de la Pagesa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Nucli Oest

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat El Colomer

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Pla de la Pagesa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Nucli Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat El Colomer

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Borrull

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Les Planes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Parc Central

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Borrull

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Cortés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat La Floresta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Fontanals

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Cortés

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat La Floresta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Fontanals

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Mas Gener

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Turó de Can Mates

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Mira Sol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Mas Gener

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Turó de Can Mates

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Mira Sol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Turó de Can Mates-ctra. Rubí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Cabassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cugat Can Rabella

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Turó de Can Mates-ctra Rubí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Cabassa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant cugat Can Rabella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Barrios

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès El Turonet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès El Turonet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Parc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Jardí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Parc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Les Fonts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Jardí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Pallars

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Casablanques

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Feu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Pallars

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Casblanques

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Llobet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Vall Suau

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Llobet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Vall Suau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Feliu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Mas Durán

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès El Castellet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Feliu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Mas Durán

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès El Castellet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Les Rosales

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Canals

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Les Rosales

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Canals

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Sota Vía

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Casellfort

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Sota Vía

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Casellfort

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Plaça de la Vila

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze del Vallès Can Llobateres

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Plaça de la Vila

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant quirze del vallès Can Llobateres

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Barris La Florida

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda La Florida

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Polígon Santiga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Av. Ausiàs March

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Av. Barcelona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Polígon Santiga

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Av. Ausiàs March

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Av. Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Av. Girona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Av. Sabadell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Av. Girona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Av. Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Av. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Av. Santiga

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Carrer Sant Antoni

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpètua de Mogoda Tierno Galvan

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda Tierno Galvan

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sentmenat

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sentmenat

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Barrios

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Centro

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Centro

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Vallparadís

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Cementeri Vell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Vallparadís

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Ca n'Anglada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Ca n'Anglada

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Torre Sana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Vilardell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Palet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Torre Sana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Vilardell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Palet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Palet II

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Segle XX

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Jofresa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Palet II

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Segle XX

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Jofresa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Xúquer

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Guadalhorce

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Perellada

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Xúquer

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Guadalhorce

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Perellada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Ca N'Aurell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa La Maurina

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Les Fonts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Ca N'Aurell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa La Maurina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Roc Blanc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa La Cogullada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Les Martines

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Roc Blanc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa La Cogullada

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Les Martines

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Boada del Pi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Boada Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Boada del Pi

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Boada Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Roca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Pla de Bon Aire

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Roca

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Pla de Bon Aire

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Gonteres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Font de l'Espardenyera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Sant Pere Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Gonteres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Font de l'Espardenyera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Sant Pere Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Sant Llorenç

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Ègara

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Sant Llorenç

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Ègara

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Tusell

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Terrassa Can Tusell

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vacarisses

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 vacarisses

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Valldoreix

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Valldoreix

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Polinyà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Rellinars

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Ullastrell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 polinya

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 rellinars

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 ullastrell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Gallifa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Lloreç Savall

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 gallifa

cèdules_habitabilitat_sant_llorenç-savall

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 sant llorenç-savall

     
     

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Sur

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Llagosta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 valles oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 valles oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 la llagosta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Mollet del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montmeló

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Martorelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Mollet del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montmeló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montornès del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria de Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Fost de Campsentelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montornès del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria de Martorelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Fost de Campsentelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallromanes

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallromanes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Canovelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cardedeu

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Canovelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cardedeu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Can Bassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Can Gili

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Can Bassa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Can Gili

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Can Monic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Congost

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Can Monic

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Congost

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Font Verda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Hostal

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Font Verda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Hostal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Instituts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Joan Prim

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Lledoner

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Instituts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Joan Prim

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Lledoner

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Palou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Sant Miquel

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Palou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Ponent

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Sota del Camí Ral

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Ponent

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Sant Miquel

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Sota del Camí Ral

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Zona Industrial

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Tres Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers Zona Industrial

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Roca del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Les Franqueses del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Llinars del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Granollers

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Roca del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Llinars del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vilanova del Vallès

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vilanova del Vallès

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bigues i Riells

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Lliça d'Amunt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Bigues i Riells

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Lliça d'Amunt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Lliça de Vall

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Parets del Vallés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Eulàlia de Ronçana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Lliça de Vall

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Parets del Vallés

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Eulàlia de Ronçana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Nord Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Campins

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Gualba

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Campins

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Gualba

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montseny

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Antoni Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Celoni

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montseny

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Antoni Vilamajor

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Celoni

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Esteve de Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pere de Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria Palautordera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Esteve de Palautordera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pere de Vilamajor

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallgorgina

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallgorgina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Nord Oest

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Caldes de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Feliu de Codines

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Nord Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Caldes de Montbui

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Feliu de Codines

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Aiguafreda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Figaró Montmany

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vallès Oriental Zona Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Aiguafreda

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Figaró Montmany

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Garriga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 l'Ametlla del Vallès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Garriga

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 l'Ametlla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Baix Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Abrera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castelldefels

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Baix Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Abrera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Castelldefels

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cornellà Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Gavà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cervelló

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cornellà Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Gavà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Martorell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Molins de Rei

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Olesa de Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Martorell

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Molins de Rei

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Olesa de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Pallejà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Andeu de la Barca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Boi de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Pallejà

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Andeu de la Barca

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Boi de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Climent de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Esteve Sesrrovires

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Feliu de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Climent de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Esteve Sesrrovires

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Feliu de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Joan d'Espí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Viçens dels Horts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma Cervelló

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Joan d'Espí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Viçens dels Horts

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Coloma Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Viladecans

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Papiol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Prat del Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Viladecans

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Papiol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Esparraguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Esplugues de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Prat del Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Prat del Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Alella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Arenys de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Alella

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Arenys de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Arenys de Munt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Argentona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cabrera de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Arenys de Munt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Argentona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cabrera de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cabrils

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Caldes d'Estrac

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Calella

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cabrils

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Caldes d'Estrac

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Calella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Canet de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Dosrrius

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Malgrat de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Canet de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Dosrrius

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Malgrat de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Masnou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Mataró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Montgat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Masnou

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Mataró

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Montgat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Òrrius

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Palafolls

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Pineda de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Òrrius

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Palafolls

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Pineda de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Premià de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Premià de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Andreu Llavaneres

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Premià de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Premià de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Andreu Llavaneres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cebrià de Vallalta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pol de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Viçens de Montalt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Cebrià de Vallalta

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pol de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Viçens de Montalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Susanna

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Teià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Tiana

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Susanna

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Teià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Tiana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Tordera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vilasar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vilasar de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Tordera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vilasar de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vilasar de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Garraf

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cubelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 El Garraf

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Canyelles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cubelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Olivella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sitges

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pere de Ribes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Olivella

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sitges

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pere de Ribes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vilanova i la Geltrú

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vilanova i la Geltrú

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Bages

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Aguilar de Segarra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Artés

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Bages

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Aguilar de Segarra

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Artés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Avinyó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Balsareny

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Callús

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Avinyó

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Balsareny

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Callús

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Cardona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellbell i el Vilar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellgallí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Cardona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Castellbell i el Vilar

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Castellgallí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellnou de Bages

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Fonollosa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Manresa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Castellnou de Bages

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Fonollosa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Manresa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Moià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Monistrol de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Navarcles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Moià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Monistrol de Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Navarcles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Navàs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Pont de Vilomara i Rocafort

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sallent

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Navàs

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Pont de Vilomara i Rocafort

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sallent

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Fruitós de Bages

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Joan Vilatorrada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Salvador de Guardiola

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Fruitós de Bages

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Joan Vilatorrada

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Salvador de Guardiola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Viçens de Castellet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santpedor

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Viçens de Castellet

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria d'Oló

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santpedor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Súria

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Súria

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellet i el Gornal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Gelida

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Alt Penedès

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Castellet i el Gornal

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Gelida

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Granada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Mediona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Olesa de Benesvalls

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 La Granada

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Mediona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Olesa de Benesvalls

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Olèrdola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Llorenç D'Hortons

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Martí Sarroca

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Olèrdola

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Llorenç D'Hortons

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Martí Sarroca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pere de Riudebitlles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quintí de Mediona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Sadurní d'Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Pere de Riudebitlles

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quintí de Mediona

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Sant Sadurní d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Margarida i els Monjos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Subirats

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Torrelavit

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Santa Margarida i els Monjos

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Torrelavit

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Torrelles de Foix

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vilafranca del Penedès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Torrelles de Foix

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Vilafranca del Penedès

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Osona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Balenyà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Calldetenes

cèdules d'habitabilitat osona

cèdules d'habitabilitat osona Balenyà

cèdules d'habitabilitat osona Calldetenes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Manlleu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Martí de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Manlleu

cèdules d'habitabilitat osona Sant Martí de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Prats de Lluçanes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Roda de Ter

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Prats de Lluçanes

cèdules d'habitabilitat osona Roda de Ter

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Julia de Vilatorta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Marti de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze de Besora

cèdules d'habitabilitat osona Sant Julia de Vilatorta

cèdules d'habitabilitat osona Sant Marti de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Quirze de Besora

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Seva

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Taradell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Tona

cèdules d'habitabilitat osona Seva

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Torello

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Les Masies de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Vic

cèdules d'habitabilitat osona Les Masies de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Prat de Lluçanes

 

 

cèdules d'habitabilitat osona Prat de Lluçanes

 

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 El Bruc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Calaf

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia el bruc

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia calaf

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Capellades

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Hostalets de Pierola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Igualada

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia capellades

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Hostalets de Pierola

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Igualada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Masquefa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Òdena

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Piera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Masquefa

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia odena

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Piera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Pobla de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Martí de Tous

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Margarida de Montbui

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia La Pobla de Claramunt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Sant Martí de Tous

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Santa Margarida de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 La Torre de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vallbona d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Vilanova del Camí

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia La torre de Claramunt

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Vallbona d'Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 anoia Vilanova del Camí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Moianès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Moià

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Santa Maria d'Oló

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Moià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Calders

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Monistrol de Calders

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Granera

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Calders

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Monistrol de Calders

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Granera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellçol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Sant Quirze Safaja

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Castellcir

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes castellterçol

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Sant Quirze Safaja

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Castellcir

Cèdula d'Habitabilitat Decret 314/1996 Collsupina

   

cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 moianes Collsupina

   
     
     
cèdula d'habitabilitat Decret 314/1996 Barcelona
creat per jc 2012-2022
creative commons