cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995

Cèdula d'Habitabilitat, Decret 274/1995.

Demanar Pressupost al Formulari, ó Tel. 935 648 990

    cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona, Barcelones cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona, Barcelones cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona, Barcelones cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona, Barcelones

Decret 274/1995 11 de juliol, sobre nivell d'habitabilitat objetiva exigit als habitatges.


DECRET

274/1995, de l'11 de juliol, sobre nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges.


Els decrets 346/1983, de 8 de juliol, i 571/1983, de 28 de desembre, sobre nivell d’habitabilitat objectiva exigit als habitatges, van representar una innovació molt important amb relació a les normes que fins al moment de la seva promulgació regulaven les característiques i condicions que havien de reunir el locals per ser considerats com a habitatges.


Tant aquests decrets com el Decret 129/1984, de 18 d’abril, sobre l’atorgament de la cèdula d’habitabilitat, van implicar l’inici d’una nova etapa que havia de regir la construcció d’habitatges i, sobretot, la tasca a iniciar per part de l’Administració, tenint en compte que l’habitabilitat passava a ocupar un lloc important a efectes no només estadístics de nombre d’habitatges, característiques constructives i tipologies, sinó del compliment de requisits d’habitabilitat i d’altres requeriments referents a la construcció.


En virtut d’aquestes disposicions, la cèdula d’habitabilitat deixà de ser un element de comprovació de condicions d’higiene i amb el temps s’ha instrumentalitzat en un document imprescindible en la política d’habitatge.


D’ençà de la promulgació d’aquests decrets, s’han publicat importants disposicions en matèria d’habitatge, entre les quals, pel seu rang normatiu, hem d’esmentar, com a prioritària, la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’habitatge.


Aquesta Llei ha implicat un trencament en la dualitat, tant d’exigències com de mesures i de protecció als usuaris, que fins ara venia produintse en les normes d’obligat compliment, segons es tractés d’habitatges lliures o de protecció oficial.


En aquesta mateixa línia, es considera necessari establir una homogeneïtzació dels requisits exigibles com a mínims, per ambdues categories, la qual comporta, al mateix temps, una elevació i una millora dels nivells més acord amb la realitat actual.


En aquest sentit, als habitatges de protecció oficial els seran d’aplicació les prescripcions recollides en aquest Decret, en substitució de les ordenances provisionals d’habitatges de protecció oficial aprovades per l’Ordre Ministerial de 29 de maig de 1969.


El Decret 346/1983 establia l’existència de dos nivells d’habitabilitat, un destinat a habitatges de construcció antiga i un altre destinat a habitatges nous. Tanmateix, el present Decret estableix un nivell d’habitabilitat exigible a tota construcció d’obra nova sense distinció de categoria ni règim lliure o si està acollida a algun règim de protecció. Paral·lelament, a l’igual que en l’esmentat Decret 346/1983, es fixen els nivells d’habitabilitat de què han de gaudir els habitatges usats. En aquest sentit, per tal d’evitar que molts dels habitatges que integren el parc actual no fossin susceptibles de ser utilitzats com a residència de persones físiques, s’ha optat per un únic nivell aplicable a tot el parc d’habitatge usat.


D’altra banda, es considera del tot convenient, per a una millor facilitat en les tasques dels professionals que intervenen en el procés constructiu, recollir en un únic text totes les determinacions que afectin els nivells d’habitabilitat.


Per últim, s’han d’assenyalar com a novetats introduïdes més destacables les següents: una elevació de la superfície de les sales i de les habitacions, de la superfície d’il·luminació i ventilació de les peces, un aclariment quant a les exigències dels ascensors, com també una adaptació de les mesures de les peces d’accessos i escales a les altres normes d’obligat compliment i una millora en el nivell d’equipament mínim exigible als nous habitatges.


Per tot això, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Pú- bliques i d’acord amb el Govern,


DECRETO:

Article 1

De conformitat amb el que disposa la Llei 24/ 1991, de 29 de novembre, de l’habitatge, i als efectes del que s’estableix en aquest Decret, s’entén per habitatge tota construcció fixa destinada a ser residència de persones físiques, o utilitzada com a tal, amb independència que s’hi desenvolupin altres usos. Els elements complementaris de la construcció formen part de l’habitatge.


Article 2

2.1 Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d’antiga edificació o els obtinguts com a conseqüència d’obres de gran rehabilitació, entenent per tals les que només excloguin l’enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici que afecti la seva estructura o configuració interior, hauran de tenir, com a mínim, el nivell d’habitabilitat objectiva definit a l’annex 1 del present Decret.

2.2 Els habitatges de protecció oficial estaran subjectes a les prescripcions de l’annex 1 del present Decret amb les especificitats que es recullen a l’annex 2.

2.3 La resta d’habitatges hauran de complir els requisits establerts a l’annex 3.


Article 3

3.1 En la memòria dels projectes bàsics d’habitatges s’ha de fer constar, per a cada habitatge, la seva classificació com a habitatge complet o reduït, la seva superfície útil i el nombre de peces que conté. 3.2 En els plànols del projecte bàsic s’han d’expressar les peces, que han de complir el mínim d’habitabilitat, que es classifiquin, com a sala (S), habitació (H), cambra higiènica (B) cuina (C) i galeria (G).


Article 4

4.1 Per poder atorgar llicència d’obres, caldrà que l’Ajuntament hagi realitzat el control relatiu al fet que els habitatges projectats tinguin el nivell d’habitabilitat objectiva establert al present Decret.

4.2 Aquells municipis que per manca de serveis tècnics ho demanin podran ser assistits en la realització d’aquest control pel Consell Comarcal corresponent a la seva demarcació.


Article 5

No podrà atorgar-se la cèdula d’habitabilitat als habitatges de nova edificació que no compleixin amb el nivell d’habitabilitat establert en la present disposició. Article 6 Els habitatges nous que hagin obtingut cèdula d’habitabilitat, d’acord amb el nivell exigit en el present Decret, hauran de reunir sempre, com a mínim, les característiques del mateix nivell, per obtenir les successives cèdules que se sol·licitin.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1 A les sol·licituds de llicència d’obres corresponents a habitatges que es presentin durant els sis primers mesos posteriors a l’entrada en vigor d’aquest Decret, els serà d’aplicació el nivell d’habitabilitat objectiva que estableixen els decrets 346/83, de 8 de juliol, i 571/1983, de 28 de desembre.

2 Les ordenances municipals d’edificació i els plans urbanístics s’adequaran en un termini de quatre anys a les prescripcions d’aquest Decret.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret, queden derogats el Decret 346/83, de 8 de juliol, i el Decret 571/83, de 28 de desembre, sens perjudici del que s’estableix a la disposició transitòria primera.


DISPOSICIÓ FINAL

1 Aquest Decret entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2 Es faculta el conseller de Política Territorial i Obres Públiques per adoptar les mesures necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquest Decret.


Barcelona, 11 de juliol de 1995


JORDI PUJOL President de la Generalitat de Catalunya


ARTUR MAS I GAVARRÓ Conseller de Política Territorial i Obres Públiques


ANNEX 1

1 Definicions A efectes del present Decret:

1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiè- nica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:

a) Tenir una superfície útil no inferior a 12 m2 , sense cap estrangulament inferior a 1,40 m2 .

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) Disposar d’una obertura a un espai exterior obert o pati d’illa, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçària tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m2 . No pot fer-se a través de la sala l’obertura a l’exterior o la ventilació obligatòria de cap altra peça.

d) No contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 16 m2 , no contenir l’equip obligatori de cuina.

5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els requisits següents:

a) Tenir 6 o més m2 de superfície útil.

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,90 x 1,90 metres.

c) Disposar d’una obertura a espai exterior, pati de parcel·la, pati d’illa, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçaria tingui, com a mínim, una superfície de 0,40 m2.

d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, safareig o abocador.

e) No contenir l’equip obligatori de cuina.

f) Es pugui independitzar.

6. Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els requisits següents:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.

7. Galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l’aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

8. Una obertura és una porta o finestra practicable.

9. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

10. Accés de l’habitatge és tota porta que comunica l’habitatge amb el seu exterior. Aquest accés no pot servir d’accés obligat a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge, o comunitari. 11. Superfície útil interior d’un habitatge o d’una peça és la superfície dels seus espais interiors que tenen una alçada no inferior a 1,50 metres. La superfície útil no inclou l’ocupada pels tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, ni les superfícies de terrasses i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l’ocupada pels elements estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,01 m2 .

Quan l’habitatge es desenvolupi en més d’una planta, es comptabilitzarà com a superfície útil l’ocupada per l’escala interior.

12. La superfície útil de l’habitatge s’expressarà necessàriament separant la part corresponent a la superfície interior de la part que correspon a la superfície d’espais exteriors d’ús privatiu. En tot cas, les superfícies mínimes que es regulen en la present disposició s’han d’entendre referents a la superfície útil interior.

13. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d’aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà.


2 Nivell d’habitabilitat d’habitatges de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació.


Tipus: s’ha de poder classificar com habitatge complet o reduït. Accés

1. Aquest espai ha de tenir un sistema d’il·luminació artificial de manera que quan s’hi transita quedi il·luminat.

2. L’accés a l’habitatge s’ha de fer a través d’un espai públic, d’un espai comú o d’un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.

3. Ascensors

a) El edificis hauran de disposar d’un ascensor quan es compleixi qualsevol d’aquest supò- sits: Que el recorregut d’accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 3 o més plantes.

Que el recorregut d’accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar més de 12 metres. Que en l’edifici hi hagi més 12 habitatges.

b) El edificis hauran de disposar de dos ascensors quan es compleixi qualsevol d’aquests supòsits: Que el recorregut d’accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de 6 o més plantes.

Que el recorregut d’accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar més de 21 metres.

Que en l’edifici hi hagi més de 24 habitatges.

c) En qualsevol cas, quan en l’edifici hi hagi més de 36 habitatges, disposarà d’un altre ascensor per cada 12 habitatges o fracció.

4. Les portes dels espais d’accés a l’habitatge han de tenir una amplada lliure de 0,80 metres.

5. Els espais d’accés a l’habitatge han de tenir una amplada mínima d’1 metre, i permetre el pas d’un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 x 0,50 metres.

6. Els espais d’accés a l’habitatge han d’estar ventilats de manera que, si es desenvolupen a més d’una planta, la planta baixa i l’última tinguin una obertura de ventilació no inferior a 1,00 m2 . L’obertura de la planta superior ha de permetre la ventilació permanent.

7. La superfície dels paràmetres dels espais d’accés ha de ser soferta als cops, fins a una alçada de 1,50 metres. En el cas que l’accés disposi d’escales, aquestes han de complir les condicions següents: 8. Que en cada tram d’escala se salvi, com a màxim un desnivell de 3,20 metres.

9. Que l’altura del graons sigui com a màxim de 0,185 m.

10. Que l’estesa dels graons sigui com a mí- nim de 0,27 m.

11. Els graons tindran, com a mínim, una línia de pas de 0,27 m, mesurada a 0,40 m de la línia interior del passamà.

12. Els punts de l’espai d’accés on hi hagi un desnivell superior a 0,60 m han de disposar de baranes o elements protectors.

13. Les escales hauran de tenir un element protector o barana que no sigui escalable d’una alçada mínima d’un metre, i si la barana està composta per brèndoles, no podrà haver-ni entre elles una separació major de 0,95 metres.


Construcció

La construcció que el conforma o l’afecta ha de:

14. Ser capaç de suportar amb seguretat unes sobrecàrregues d’ús de 200 kg per m2 .

15. Estar protegida de les humitats del terreny.

16. Ser estanca a les aigües pluvials.

17. Evitar la inundació de l’habitatge.

18. Estar aïllada tèrmicament i acústicament i estar protegida en cas d’incendi.

19. El sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés, ha d’estar completament pavimentat, i ser resistent al desgastament per l’ús normal.


Dimensions

20. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 20 m2 , i si és complet, de 32 m2 .

21. L’alçada lliure sobre la superfície útil de cadascuna de les peces principals ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,50 metres. En el cas dels banys, distribuïdors i rebedors, aquesta alçada serà com a mínim de 2,10 metres.

22. El perímetre de façana (P) ha de ser en funció de la seva superfície útil (S), de manera que, mesurats respectivament en metres lineals i metres quadrats,

P > S/8.

El perímetre de façana d’un habitatge és la suma dels perímetres exteriors de cada una de les seves façanes que donen a un espai obert, un pati d’illa de cases o un espai de parcel·la, mesurats de la següent manera:

a) No es tenen en compte els cossos sortints.

b) En el cas d’una façana d’un habitatge a un espai obert o a un pati d’illa de cases, el perímetre d’una façana és la línia recta que uneix els punts extrems del tros de façana que limita l’habitatge. Per poder considerar un front com a façanes diferents, els perímetres d’aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60 i 120 graus.

c) En el cas d’una façana a pati de parcel·la, el perímetre és el màxim polígon còncau inscribible en planta.

Els patis que es considerin pel càlcul del perímetre de façana o als que ventilen peces principals han de:

Permetre la inscripció d’una circumferència de diàmetre més gran o igual a una sisena part de l’altura existent entre el nivell de terra de l’habitatge i el coronament del pati.

En el cas que la relació entre l’alçada del pati i la línia recta horitzontal màxima que es pugui traçar en planta sigui més gran o igual a dos, tenir una presa inferior d’aire des de l’exterior.

En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, tenir una sortida d’aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran de la seva superfície en planta.

No donaran serveis a aparcaments col·lectius ni industrials.


Peces

Les peces principals de l’habitatge han de complir els següents requisits:

23. Tenir accés amb una amplada mínima de 0,80 m en la sala i 0,70 m en la resta de peces.

24. Tot punt de la seva obertura obligatòria a l’exterior ha de tenir la visió, dintre d’un angle de 90 graus la bisectriu de la qual sigui perpendicular a la façana, d’un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 metres.

25. El nombre (n) màxim de peces de 6 o més m2 útils en les quals es divideix un habitatge ha de ser igual o inferior al nombre que resulti de dividir per deu la superfície útil de l’habitatge (S) mesurada en metres quadrats, és a dir,


n < S/10.


26. Si les peces d’un habitatge estan situades en un local discontinu, la comunicació entre elles s’ha de fer per mitjà d’un espai d’ús exclusiu del mateix habitatge.

27. L’amplada mínima dels espais interiors de pas serà de 0,90 metres.


Les sales

28. Han de tenir la superfície útil contínua de 12 m2 , que s’incrementarà en 4 m2 , si té la cuina incorporada, i en 2 m2 per cada dormitori.

29. No tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa, o banyera.


Les habitacions

30. La superfície mínima del dormitori individual serà de 6,00 m2.

31. En tot habitatge complet existirà una habitació que tindrà una superfície mínima de 10 m2 , amb una obertura de ventilació a l’exterior d’una superfície mínima de 0,40 m2 .


La cuina

32. La peça que conté l’equip obligatori de cuina no ha de tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter o una dutxa.


Equip

Ha de tenir una instal·lació d’aigua freda i calenta corrent de manera que:

33. Connecti amb tot l’equip que la requereixi.

34. Disposi d’una clau de pas general, i d’una clau específica per cada cambra higiènica i cuina o dependència on hi hagi serveis.

35. Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d’un dipòsit de reserva de 150 litres per habitació.

36. El cabal dels punts de consum sigui com a mínim de 10 litres per minut.


Ha de disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:

37. Connecti amb tot l’equip que el requereixi.

38. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic i si en el seu entorn hi ha una xarxa pú- blica de clavegueres, connecti amb aquesta; si no n’hi ha, les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.


Ha de disposar d’una instal·lació elèctrica que:

39. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

40. Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.

41. Tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions. La peça que contingui l’equip de cuina tindrà com a mínim tres endolls.

42. No impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d’altres instal·lacions.


Disposar d’un equip higiènic de manera que:

43. Estigui format com a mínim per un rentamans, un wàter i una dutxa.

44. Estiguin inclosos en una cambra de servei higiènic el wàter i la dutxa.

45. Si més no, una dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d’aigua calenta amb la possibilitat d’un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

46. Tota dutxa tingui impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada mínima d’1,90 metres.


Tenir instal·lades o admetre directament la instal·lació d’un equip de cuina de manera que:

47. Estigui format per una pica, un aparell de cocció i la resta d’elements a què ens referim en aquest apartat.

48. La peça on estigui inclòs tingui com a mínim una superfície de 5 m2.

49. Sobre l’emplaçament de l’aparell de cocció hi haurà o s’admetrà directament la instal·lació d’una campana que evacuï els fums a un espai exterior obert a través d’un conducte individual. Quan la cuina sigui interior, l’extracció serà activada mecànicament.

50. Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de rentat de roba de manera que: 51. La peça on estigui prevista aquesta instal·lació ha de tenir ventilació a l’espai exterior, directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

52. Quan existeixi la possibilitat d’estendre la roba, serà a un espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic. Els habitatges hauran de disposar d’una instal·lació de telefonia, amb una presa com a mí- nim. Una instal·lació d’antena televisió i radio, amb una presa com a mínim.


ANNEX 2

Habitatges de protecció oficial


1 Habitatges

Als habitatges de protecció oficial, s’exigiran, a més a més de les prescripcions establertes al nivell d’habitabilitat per habitatges nous, les especificacions d’aquest annex. Tots els habitatges de protecció oficial seran complets.


2 Superfícies

2.1 La superfície útil segons el nombre de dormitoris serà:

1 habitació: 40 m2 =< S =< 60 m2 .

2 habitacions: 50 m2 =< S =< 70 m2 .

3 habitacions: 60 m2 =< S =< 80 m2 .

4 habitacions: 70 m2 =< S =< 90 m2 .


2.2 Es podrà disminuir en un dormitori la composició d’un habitatge si una altra peça habitable té una superfície superior en 6,00 m2 a l’exigida i sempre que es demostri que és possible subdividir aquesta peça en dues d’independents que compleixin la normativa aplicable i l’habitatge continuï comptant, si més no, amb un dormitori de 10,00 m2.

2.3 En el cas de famílies nombroses, l’habitatge podrà augmentar el seu nombre d’habitacions, en funció de la categoria, fins a un màxim de 110 m2 .


3 Garatges

Superfície

3.1 La superfície mínima dels garatges serà de 14 m2 per vehicle, inclosa la part corresponent a rampes, espais de maniobra, etc. però no la superfície corresponent a serveis, vestíbuls d’ascensors, etc.

3.2 La superfície útil màxima admesa serà de 30 m2 .


4 Dimensions mínimes

4.1 La dimensió mínima per plaça, sense considerar accessos, serà de 2,20 x 4,50 m.

4.2 Disposarà d’un espai lliure amb una amplada mínima de 0,15 m entre els límits laterals de la plaça i les parets.

4.3 Disposarà d’un espai lliure amb una amplada mínima de 0,30 m davant del límit frontal de la plaça.


5 Accessos

5.1 Tindran una amplada mínima de 3,00 m.

5.2 Tindran un pendent màxim del 20%.

5.3 Si l’accés serveix directament un estacionament en bateria, tindrà una amplada de 4,50 m.

5.4 Els trams en corba tindran una radi de gir, mesurat a l’eix, com a mínim de 6,00 m.

5.5 Disposarà d’un espai de connexió amb la via pública que tingui un pendent màxim del 4% i una fondària mínima de 4,50 m.

5.6 L’escala comunitària i l’ascensor de l’immoble podran estar comunicats directament amb el garatge a través d’un vestíbul d’independència amb portes estanques al fum i de tancament automàtic.


6 Ventilació

6.1 La ventilació podrà ser natural o forçada i es dimensionarà de manera que no permeti l’acumulació de fums i gasos.

6.2 Les xemeneies de ventilació mecànica es perllongaran fins a 1,00 m per damunt de la coberta de l’edifici.

6.3 La ventilació a través de les obertures de façana garantirà la dispersió de l’aire viciat de manera que no causi molèsties als habitatges superiors.

6.4 Quan la ventilació es realitzi a través de patis, aquests es destinaran a aquest ús exclusiu. 6.5 Estarà dotat d’un desguàs connectat a la xarxa d’evacuació o pou filtrant.


7 Trasters

7.1 Es destinaran a aquest ús exclusiu.

7.2 Tindran l’accés des de l’exterior o des d’un espai d’ús comunitari i no seran incorporables a l’habitatge.

7.3 La superfície útil no superarà el 15% de la superfície útil de l’habitatge al qual està adscrit.

7.4 La il·luminació exterior, si en té, estarà situada per damunt d’1,80 m del nivell del local.


ANNEX 3

Nivell d’habitabilitat objectiva per habitatges usats

Definicions

Als efectes del present Decret seran d’aplicació als habitatges usats les prescripcions següents:

1. Un habitatge és complet quan està compost com a mínim per una sala, una o més habitacions i una cambra higiènica.

2. Un habitatge és reduït quan està compost com a mínim per una sala i una cambra higiè- nica, i no conté cap habitació.

3. Peces principals són les sales i habitacions.

4. Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:

a) Tenir una superfície útil no inferior a 10 m2 .

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 2,40 x 2,40 metres.

c) Disposar d’una obertura a un espai exterior obert a pati d’illa, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’alçaria tingui, com a mínim, una superfície de 0,80 m2 .

d) No contenir cap aparell higiènic.

e) Si té una superfície inferior a 14 m2 . no contenir l’equip obligatori de cuina, i

f) No fer-se a través d’aquella l’obertura a l’exterior o la ventilació obligatòria de cap altra peça.


5. Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els següents requisits:

a) Tenir 5 o més m2 de superfície útil

b) Admetre la inscripció d’un quadrat que mesuri en planta 1,80 x 1,80 metres.

c) Disposar d’una obertura a l’espai exterior, directa o a través d’una galeria, de manera que entre 0,80 i 1,80 metres d’altura tingui, com a mínim, una superfície de 0,20 metres quadrats.

d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, un safareig o un abocador.

e) No contenir l’equip obligatori de cuina, i

f) Poder-se independitzar.


6. Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els següents requisits:

a) Poder-se independitzar.

b) Tenir ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical pot ser activada estàticament.

c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.


7. Galeria és la peça que té un finestral donant directament a l’aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la peça.

8. Una obertura a l’exterior és una porta o una finestra practicable.

9. La superfície d’una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.

10. Accés de l’habitatge és tota porta que comunica l’habitatge amb el seu exterior.

11. Superfície útil d’un habitatge és la superfície dels seus espais que tenen una alçada no inferior a 1,90 metres. La superfície útil no inclou l’ocupada pels seus tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, pels elements estructurals verticals i per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,010 m2 .

12. Aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d’aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l’evacuació del cos humà.


Tipus

1. S’ha de poder classificar com a habitatge complet o reduït. Accés

2. Els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que, quan es transiti per ells quedin il·luminats. Construcció La construcció que els conforma o l’afecta ha de:

 

3. Ser sòlida.

4. Evitar que traspuï humitat.

5. Ser estanca a les aigües pluvials.

6. Evitar la inundació de l’habitatge.

7. El sòl trepitjable, tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones.


Dimensions

8. Si és un habitatge reduït, la seva superfície útil ha de ser com a mínim de 15 m2, i si és complet de 24 m2 .


9. L’altura lliure sobre la superfície útil ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,25 metres. Equip Tenir una instal·lació d’aigua corrent que:

10. Estigui en bon estat.

11. Connecti amb tot l’equip que la requereixi.

12. Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d’un dipòsit de reserva de 200 litres.


Disposar d’un sistema d’evacuació d’aigües residuals de manera que:

13. Estigui en bon estat

14. Connecti amb tot l’equip que el requereixi.

15. Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.

16. Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta, i si no n’hi ha, les aigües brutes no s’aboquin a l’exterior si no es depuren prèviament.


Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d’un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d’una instal·lació elèctrica interior de manera que:

17. Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

18. Tingui un endoll per a cada aparell d’equip obligatori.

19. Tingui dos endolls a la sala i un a les habitacions i a la peça que contingui l’equip de cuina.

20. Ni impliqui un risc a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d’altres instal·lacions.


Disposar d’un equip higiènic de manera que:

21. Estigui format com a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat.

22. El wàter o ha d’estar inclòs en una cambra higiènica.

23. Almenys una dutxa tingui o admeti directament una instal·lació d’aigua calenta amb la possibilitat d’un consum seguit de 50 litres d’aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut, i

24. La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d’1,50 metres. Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d’un equip de cuina de manera que:

25. Estigui format com a mínim per un pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

26. Estigui en una mateixa peça.

27. La peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig, i

28. La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l’aire lliure directa o a través d’un conducte en el qual s’activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


 

Poblacions amb servei de Cèdules d'Habitabilitat.

Decret 274/1995 11 de juliol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Comarca Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Occidental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelones

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 valles occidental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 valles oriental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Maresme

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Baix LLobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Garraf

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 baix llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bàges

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 alt penedès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Bàges

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona santsmontjuic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona les corts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona sarria sant gervasi

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona gracia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona horta guinardo

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona nou barris

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona sant andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Martí

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona nou barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Raval

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Gótic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona ciutat vella El Raval

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona ciutat vella El Gótic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Pere Santa Caterina La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Barceloneta

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona ciutat vella Sant Pere Santa Caterina La Ribera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona ciutat vella Barceloneta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Fort Pienc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sagrada Familia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Eixample Fort Pienc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Eixample Sagrada Familia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Dreta de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Antiga Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Dreta de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Eixample Antiga Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sants Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Hostafrancs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Bordeta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Font de Guatlla

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Marina del Port

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc La Bordeta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Marina del Prat Vermell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sants

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sants Badal

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc La Marina del Prat Vermell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Montjuïc Sants

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sants Badal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Maternitat i Sant Ramon

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Les Corts La Maternitat i Sant Ramon

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Les Corts Pedralbes

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Les Corts Pedralbes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Putget i Farró

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sarrià Sant Gervasi

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Putget i Farró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sarrià Les Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Gervasi Bonanova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Gervasi Galvany

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sarrià Les Tres Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Gervasi Bonanova

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Gervasi Galvany

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sarrià

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barcelona Sarrià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Coll

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Coll

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Vallcarca Els Penitents

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Vila de Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Gràcia La Salut

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallcarca Els Penitents

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vila de Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Can Baró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona EL Baix Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Horta Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Can Baró

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 EL Baix Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona EL Carmel

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Horta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Horta Guinardó EL Carmel

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Horta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Clota

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Font d'en Fargues

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Teixonera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Horta Guinardó La Clota

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Font d'en Fargues

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Teixonera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Vall d'Hebron

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Montbau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Genís dels Agudells

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Horta Guinardó La Vall d'Hebron

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montbau

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Genís dels Agudells

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Can Peguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Canyelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Nou Barris

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Can Peguera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Ciutat Meridiana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Turó de la Peira

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Guineueta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ciutat Meridiana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Turó de la Peira

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Guineueta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Prosperitat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Les Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Trinitat Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Prosperitat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Les Roquetes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Trinitat Nova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Porta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Torre Baró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Vallbona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Porta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Torre Baró

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallbona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Verdún

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Vilapicina i Torre Llobeta

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Verdún

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vilapicina i Torre Llobeta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Baró de Viver

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Bon Pastor

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Baró de Viver

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Bon Pastor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Congrés i Els Indians

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Navas

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Congrés i Els Indians

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Sagrera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Navas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Andreu Palomar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Trinitat Vella

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Andreu Palomar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Trinitat Vella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Sant Martí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Clot

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Martí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Camp de l'Arpa del Clot

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Clot

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Parc i La Llacuna del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Villa Olimpica del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona El Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Parc i La Llacuna del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Villa Olimpica del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Besòs i El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona Provençals del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Besòs i El Maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Provençals del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona La Verneda i la Pau

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Verneda i la Pau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Gran Vía

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat gran via

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat La Torrassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat El Gornal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Bellvitge

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat la torrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat el gornal

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat Bellvitge

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Sant Feliu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Pubilla Casas

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat can serra

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat sat feliu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet del llobregat Pubilla Casas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Collblanc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Santa Eulalia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 hospitalet llobregat sant josep

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet llobregat collblanc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet llobregat santa eulalia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat La Florida

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Hospitalet del Llobregat Les Planes

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet llobregat la florida

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'hospitalet llobregat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Adrià de Besòs

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Adrià de Besòs Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Adrià de Besòs Nord NII-Autopista

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs casc antic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs nord nacional II autopista

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Joan Baptista

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Trajana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Monsolís

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs sant joan baptista

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs trajana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs monsolís

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Catalana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Besós

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Mina

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs la catalana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant adrià de Besòs la mina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Canyadó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Casagemes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona canyado

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona casagemes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Colli Pujol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Dalt La Villa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Manresà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona coll i pujol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona Dalt La Villa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona manresa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Progrés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Nova Lloreda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Sant Crist de Can Cabanes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona progres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona nova lloreda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona sant crist

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Sistrells

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Bonavista

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Bufalà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona sistrells

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona Bonavista

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona Bufalà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Canyet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Les Guixeres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Mas Ram

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona Canyet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona les guixeres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona mas ram

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Montigalà Oriental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona La Morera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Pomar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona montigala

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona la morera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona pomar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Pomar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Sant Antoni de Llefià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona pomar de dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona la salut

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona sant antoni de llefia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Sant Joan de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Sant Mori de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Artigas

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona sant joan de llefia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona sant mori de llefia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona artigas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona El Remei

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona La Mora

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Sant Roc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona el remei

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona la mora

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona sant roc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Can Claris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Congrés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Gorg

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona can claris

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona congres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona gorg

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Raval

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona La Pau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Lloreda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona raval

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona la pau

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona lloreda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Montigalà Occidental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bardalona Puigfred

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona montigala occidental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badalona Puigfred

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Can Mariner

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Llati

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet can mariner

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet can llati

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Riera Alta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Guinardera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet cementeri vell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet riera alta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet guinardera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Can Franquesa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Oliveres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Singuerlín

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet can franquesa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet oliveres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet singuerlin

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Riu Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Riu Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Safaretjos

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet riu nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet riu sud

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet safaretjos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, El Raval

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Santa Rosa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma de Gramenet, Fondo

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet el raval

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet santa rosa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 santa coloma de gramenet santa fondo

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Occidental

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 vallès occidental

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Av. Burgos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Av. Cantábrico

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès av. cantabrico

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Costa Azul

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Av. Mediterráneo

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Av. Via de la Plata

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès av. cantabrico

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Calle Mallorca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Calle Algarve

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Badia del Vallès Calle Bètica

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès calle marllorca

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès calle algarve

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 badia del vallès calle betica

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Can Gorgs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès antic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès can gorgs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Can Gorgs II

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès can gorgs II

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès can serra

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès can serra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Estació-Ca n'Estaper

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès La Romànica

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Parc Central

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès Estació-Ca n'Estaper

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès La Romànica

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Barberà del Vallès Parc d'Europa

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 barberà del vallès Parc d'Europa

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès Aire-Sol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès Aire-Sol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellbisbal

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 castellbisbal

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Can Antolí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Banús

cèdules_habitabilitat_cerdanyola

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Can Antolí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Banús

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Bellaterra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Bonasort

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Can Sardà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Bellaterra

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Bonasort

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Can Sardà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Can Fatjó dels Aurons

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Canaletes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Can Fatjó dels Aurons

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Canaletes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Cordelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Farigola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Fontetes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Cordelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Canaletes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Fontetes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Gorgs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Montflorit

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Plana del Castell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Gorgs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Montflorit

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Plana del Castell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Serraparera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Terranova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Turonet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Serraparera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Terranova

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Turonet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Can Xarau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cerdanyola del Vallès Turó de Sant Pau

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Can Xarau

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 cerdanyola del vallès Turó de Sant Pau

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Matedepera

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 matadepera

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Este

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Este

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Llevant Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Centre La Ribera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Llevant Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Mas Rampinyo Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Llevant Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Montcada Nova

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Terra Nostra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Terra Nostra

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Cuyás

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montcada i Reixac Can Cuyás

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Sagrera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans La Pineda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Duran

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans La Pineda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Duran

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Riera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans El Castell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Riera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans El Castell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans El Pins

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Els Turons

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Els Turons

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Claudelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans Can Cortès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Clos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Mas

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Clos

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Mas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Tiana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Vargas

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Maragall

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Tiana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Can Vargas

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Maragall

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Afores

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Balmes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Afores

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Balmes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Avda. Catalunya

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Collserola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Avda. Mediterrani

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Avda. Catalunya

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Collserola

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Avda. Mediterrani

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Ctra. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Magallanes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Ctra. Santiga

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Magallanes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Pau Casal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Pizarro

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Pau Casal

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Pizarro

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Esteve

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Jordi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Josep

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Esteve

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Sant Jordi

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Sebastià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Rambla Sant Sebastià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Sant Murç

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Castellnou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Sant Murç

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Castellnou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Mir

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Solà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Fatjó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Mir

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Solà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Fatjó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Sant Jordi Park

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Serrafossà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Els Avets

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Sant Jordi Park

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Serrafossà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Els Avets

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí La Perla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Ximelis

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Ca n'Alzamora

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí La Perla del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Ximelis

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Ca n'Alzamora

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Les Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí 25 de Setembre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Progrés

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Les Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí 25 de Setembre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Progrés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Vallhonrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Ajuntamnet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Vallhonrat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Ajuntamnet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Jutjats

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Zona Ateneu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Zona Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Jutjats

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Zona Ateneu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí La Serreta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Ca n'oriol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Can Rossés

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí La Serreta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Ca n'oriol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Can Rossés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí El Celler

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Mercat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Maristes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí El Celler

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Mercat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Maristes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rubí Zona Inem

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rubí Zona Inem

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Cobertera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Laietana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Hostafrancs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Cobertera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Laietana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Sol i Paradís

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Av. Eixample

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Creu Alta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Sol i Paradís

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Av. Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Creu Alta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Can Puiggener

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Togores

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Ca n'Oriac

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Can Puiggener

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Togores

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Ca n'Oriac

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Torreguitart

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Torrent de Capellà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Sant Julià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Torreguitart

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Torrent de Capellà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Sant Julià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell La Plana del Pintor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Can Deu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell La Roureda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell La Plana del Pintor

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Can Deu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell La Roureda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell La Concòrdia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Can Borgonyó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Can Rull

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell La Concòrdia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Can Borgonyó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Can Rull

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Cifuentes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Via Alexandra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Can Llong

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Cifuentes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Via Alexandra

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Can Llong

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Eix Macià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Can Feu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Eix Macià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Els Merinals

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Oest

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell La Creu de Barberà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Els Merinals

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell La Creu de Barberà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Les Termes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Espronceda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Campoamor

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Les Termes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Espronceda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Campoamor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Santa Pau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Torre-Romeu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Santa Pau

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell El Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Torre-Romeu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sabadell Sector Est

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sabadell Sector Est

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Barrios

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Eixample Est

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat barrios

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Eixample Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Pla de Vinyet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Torreblanca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Monestir

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Pla de Vinyet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Torreblanca

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Monestir

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Centre Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat El Coll

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Magí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Centre Est

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat El Coll

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Magí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Sant Francesc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Coll Favá

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Sant Francesc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Roquetes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Coll Favá

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Sant Domènec

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Volpelleres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Canyameres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Sant Domènec

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Volpelleres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Canyameres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat La Guinardera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Sant Mamet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Barata

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat La Guinardera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Sant Mamet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Barata

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Trabal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Eixample Sud

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Majó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Trabal

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Eixample Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Majó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Pla de la Pagesa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Nucli Oest

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat El Colomer

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Pla de la Pagesa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Nucli Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat El Colomer

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Borrull

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Les Planes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Parc Central

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Borrull

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Cortés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat La Floresta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Fontanals

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Cortés

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat La Floresta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Fontanals

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Mas Gener

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Turó de Can Mates

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Mira Sol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Mas Gener

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Turó de Can Mates

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Mira Sol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Turó de Can Mates-ctra. Rubí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Cabassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cugat Can Rabella

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Turó de Can Mates-ctra Rubí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Cabassa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant cugat Can Rabella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Barrios

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès El Turonet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès El Turonet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Parc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Jardí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Parc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Les Fonts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Jardí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Pallars

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Casablanques

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Feu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Pallars

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Casblanques

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Llobet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Vall Suau

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Llobet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Vall Suau

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Feliu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Mas Durán

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès El Castellet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Feliu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Mas Durán

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès El Castellet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Les Rosales

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Canals

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Les Rosales

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Canals

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Sota Vía

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Casellfort

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Sota Vía

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Casellfort

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Plaça de la Vila

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze del Vallès Can Llobateres

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Plaça de la Vila

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant quirze del vallès Can Llobateres

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Barris

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Barris La Florida

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda La Florida

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Polígon Santiga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Av. Ausiàs March

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Av. Barcelona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Polígon Santiga

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Av. Ausiàs March

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Av. Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Av. Girona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Av. Sabadell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Av. Girona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Av. Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Av. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Av. Santiga

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Carrer Sant Antoni

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpètua de Mogoda Tierno Galvan

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda Tierno Galvan

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sentmenat

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sentmenat

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Barrios

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Centro

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Centro

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Vallparadís

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Cementeri Vell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Vallparadís

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Ca n'Anglada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Ca n'Anglada

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Torre Sana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Vilardell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Palet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Torre Sana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Vilardell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Palet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Palet II

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Segle XX

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Jofresa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Palet II

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Segle XX

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Jofresa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Xúquer

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Guadalhorce

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Perellada

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Xúquer

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Guadalhorce

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Perellada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Ca N'Aurell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa La Maurina

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Les Fonts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Ca N'Aurell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa La Maurina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Roc Blanc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa La Cogullada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Les Martines

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Roc Blanc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa La Cogullada

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Les Martines

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Boada del Pi

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Boada Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Boada del Pi

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Boada Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Roca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Pla de Bon Aire

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Roca

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Pla de Bon Aire

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Gonteres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Font de l'Espardenyera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Sant Pere Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Gonteres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Font de l'Espardenyera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Sant Pere Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Sant Llorenç

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Ègara

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Sant Llorenç

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Ègara

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Tusell

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Terrassa Can Tusell

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vacarisses

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 vacarisses

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Valldoreix

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Valldoreix

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Polinyà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Rellinars

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Ullastrell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 polinya

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 rellinars

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 ullastrell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Gallifa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Lloreç Savall

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 gallifa

cèdules_habitabilitat_sant_llorenç-savall

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 sant llorenç-savall

     
     

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Sur

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Llagosta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 valles oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 valles oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 la llagosta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Mollet del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montmeló

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Martorelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Mollet del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montmeló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montornès del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria de Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Fost de Campsentelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montornès del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria de Martorelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Fost de Campsentelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallromanes

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallromanes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Canovelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cardedeu

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Canovelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cardedeu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Can Bassa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Can Gili

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Can Bassa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Can Gili

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Can Monic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Centre

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Congost

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Can Monic

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Congost

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Font Verda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Hostal

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Font Verda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Hostal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Instituts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Joan Prim

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Lledoner

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Instituts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Joan Prim

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Lledoner

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Palou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Sant Miquel

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Palou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Ponent

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Sota del Camí Ral

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Ponent

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Sant Miquel

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Sota del Camí Ral

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Zona Industrial

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Tres Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers Zona Industrial

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Roca del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Les Franqueses del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Llinars del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Granollers

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Roca del Vallès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Llinars del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vilanova del Vallès

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vilanova del Vallès

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bigues i Riells

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Lliça d'Amunt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Bigues i Riells

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Lliça d'Amunt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Lliça de Vall

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Parets del Vallés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Eulàlia de Ronçana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Lliça de Vall

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Parets del Vallés

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Eulàlia de Ronçana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Nord Est

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Campins

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Gualba

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Campins

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Gualba

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montseny

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Antoni Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Celoni

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montseny

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Antoni Vilamajor

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Celoni

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Esteve de Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pere de Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria Palautordera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Esteve de Palautordera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pere de Vilamajor

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallgorgina

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallgorgina

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Nord Oest

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Caldes de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Feliu de Codines

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Nord Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Caldes de Montbui

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Feliu de Codines

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Aiguafreda

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Figaró Montmany

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vallès Oriental Zona Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Aiguafreda

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Figaró Montmany

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Garriga

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 l'Ametlla del Vallès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Garriga

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 l'Ametlla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Baix Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Abrera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castelldefels

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Baix Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Abrera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Castelldefels

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cornellà Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Gavà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cervelló

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cornellà Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Gavà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Martorell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Molins de Rei

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Olesa de Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Martorell

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Molins de Rei

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Olesa de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Pallejà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Andeu de la Barca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Boi de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Pallejà

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Andeu de la Barca

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Boi de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Climent de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Esteve Sesrrovires

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Feliu de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Climent de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Esteve Sesrrovires

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Feliu de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Joan d'Espí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Viçens dels Horts

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma Cervelló

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Joan d'Espí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Viçens dels Horts

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Coloma Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Viladecans

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Papiol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Prat del Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Viladecans

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Papiol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Esparraguera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Esplugues de Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Prat del Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Prat del Llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Alella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Arenys de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Alella

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Arenys de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Arenys de Munt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Argentona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cabrera de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Arenys de Munt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Argentona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cabrera de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cabrils

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Caldes d'Estrac

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Calella

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cabrils

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Caldes d'Estrac

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Calella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Canet de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Dosrrius

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Malgrat de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Canet de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Dosrrius

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Malgrat de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Masnou

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Mataró

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Montgat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Masnou

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Mataró

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Montgat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Òrrius

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Palafolls

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Pineda de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Òrrius

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Palafolls

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Pineda de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Premià de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Premià de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Andreu Llavaneres

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Premià de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Premià de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Andreu Llavaneres

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cebrià de Vallalta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pol de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Viçens de Montalt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Cebrià de Vallalta

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pol de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Viçens de Montalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Susanna

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Teià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Tiana

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Susanna

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Teià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Tiana

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Tordera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vilasar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vilasar de Mar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Tordera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vilasar de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vilasar de Mar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Garraf

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cubelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 El Garraf

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Canyelles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cubelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Olivella

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sitges

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pere de Ribes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Olivella

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sitges

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pere de Ribes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vilanova i la Geltrú

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vilanova i la Geltrú

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Bages

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Aguilar de Segarra

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Artés

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Bages

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Aguilar de Segarra

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Artés

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Avinyó

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Balsareny

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Callús

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Avinyó

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Balsareny

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Callús

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Cardona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellbell i el Vilar

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellgallí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Cardona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Castellbell i el Vilar

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Castellgallí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellnou de Bages

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Fonollosa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Manresa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Castellnou de Bages

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Fonollosa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Manresa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Moià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Monistrol de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Navarcles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Moià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Monistrol de Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Navarcles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Navàs

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Pont de Vilomara i Rocafort

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sallent

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Navàs

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Pont de Vilomara i Rocafort

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sallent

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Fruitós de Bages

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Joan Vilatorrada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Salvador de Guardiola

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Fruitós de Bages

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Joan Vilatorrada

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Salvador de Guardiola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Viçens de Castellet

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santpedor

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Viçens de Castellet

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria d'Oló

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santpedor

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Súria

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Súria

   

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellet i el Gornal

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Gelida

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Alt Penedès

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Castellet i el Gornal

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Gelida

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Granada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Mediona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Olesa de Benesvalls

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 La Granada

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Mediona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Olesa de Benesvalls

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Olèrdola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Llorenç D'Hortons

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Martí Sarroca

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Olèrdola

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Llorenç D'Hortons

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Martí Sarroca

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pere de Riudebitlles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quintí de Mediona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Sadurní d'Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Pere de Riudebitlles

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quintí de Mediona

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Sant Sadurní d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Margarida i els Monjos

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Subirats

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Torrelavit

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Santa Margarida i els Monjos

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Torrelavit

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Torrelles de Foix

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vilafranca del Penedès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Torrelles de Foix

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Vilafranca del Penedès

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Osona

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Balenyà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Calldetenes

cèdules d'habitabilitat osona

cèdules d'habitabilitat osona Balenyà

cèdules d'habitabilitat osona Calldetenes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Manlleu

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Martí de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Manlleu

cèdules d'habitabilitat osona Sant Martí de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Prats de Lluçanes

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Roda de Ter

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Prats de Lluçanes

cèdules d'habitabilitat osona Roda de Ter

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Julia de Vilatorta

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Marti de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze de Besora

cèdules d'habitabilitat osona Sant Julia de Vilatorta

cèdules d'habitabilitat osona Sant Marti de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Quirze de Besora

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Seva

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Taradell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Tona

cèdules d'habitabilitat osona Seva

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Torello

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vic

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Les Masies de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Vic

cèdules d'habitabilitat osona Les Masies de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Prat de Lluçanes

 

 

cèdules d'habitabilitat osona Prat de Lluçanes

 

 

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 El Bruc

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Calaf

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia el bruc

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia calaf

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Capellades

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Hostalets de Pierola

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Igualada

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia capellades

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Hostalets de Pierola

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Igualada

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Masquefa

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Òdena

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Piera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Masquefa

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia odena

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Piera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Pobla de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Martí de Tous

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Margarida de Montbui

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia La Pobla de Claramunt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Sant Martí de Tous

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Santa Margarida de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 La Torre de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vallbona d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Vilanova del Camí

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia La torre de Claramunt

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Vallbona d'Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 anoia Vilanova del Camí

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Moianès

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Moià

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Santa Maria d'Oló

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Moià

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Calders

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Monistrol de Calders

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Granera

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Calders

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Monistrol de Calders

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Granera

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellçol

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Sant Quirze Safaja

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Castellcir

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes castellterçol

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Sant Quirze Safaja

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Castellcir

Cèdula d'Habitabilitat Decret 274/1995 Collsupina

   

cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 moianes Collsupina

   
     
     
cèdula d'habitabilitat Decret 274/1995 Barcelona
creat per jc 2012-2022
creative commons