Cèdula d'habitabilitat decret 259/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009

Cèdula d'Habitabilitat. Decret 259/2003

Demanar Pressupost al Formulari, ó Tel. 935 648 990

    Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Barcelona, Barcelones Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Barcelona, Barcelones Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Barcelona, Barcelones Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Barcelona, Barcelones

Decret 259/2003 de 21 d'octubre, cèdula d'habitabilidad


DECRET

L'any 1983 la Generalitat de Catalunya va regular els requisits mínims d'habitabilitat que han de reunir els edificis d'habitatges mitjançant dues normes: el Decret 346/1983, de 8 de juliol, i el Decret 571/1983, de 28 de desembre. La novetat que introduïen aquestes normes respecte a les que amb anterioritat regulaven la matèria era que posaven l'accent en què les condicions d'habitabilitat d'un habitatge havien de regir-se per paràmetres constructius i edificatoris i no purament higienicistes.


De resultes de l'entrada en vigor de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, es van introduir modificacions en les exigències dels decrets de mínims d'habitabilitat abans esmentats, i es va requerir el compliment de la obligatorietat dels mínims establerts tant en els habitatges denominats lliures com en els que es trobaven acollits a protecció oficial. També és van introduir modificacions importants pel que fa a la superfície de les sales, la zona de ventilació i d'il·luminació. L'última modificació d'aquesta normativa que va tenir lloc pel Decret 28/1999, de 9 de febrer, tenia com a objectiu una agrupació de les normes en un sol text i un ajust de les exigències sobre el nombre d'ascensors.


La modificació de la regulació de mínims que ara es pretén té com a principal objectiu adaptar la tipologia dels habitatges, mitjançant fórmules més flexibles que les tradicionals, a la necessitat que presenten col·lectius com els de joves que no poden satisfer les seves necessitats d'allotjament de manera adequada. A més a més, com a millores constructives es tornen a augmentar les superfícies de ventilació i les dels patis, als quals donen les peces principals.

L'instrument mitjançant el qual s'efectua la comprovació del compliment d'aquests requisits és la cèdula d'habitabilitat.


La cèdula d'habitabilitat va ser regulada per primera vegada per la Generalitat de Catalunya l'any 1984, com la culminació d'un procés iniciat amb l'establiment de les noves prescripcions normatives sobre mínims d'habitabilitat l'any 1983. La seva importància com a un instrument més de la política d'habitatge ha quedat consagrada a la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge, que li atorga el paper d'acreditar a més a més de l'habitabilitat, la solidesa de l'edifici.


Ara que s'inicia una nova etapa d'exigències sobre mínims d'habitabilitat i que l'Administració ha de continuar vetllant perquè els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d'habitabilitat dignes, es fa necessari també establir una nova regulació de la cèdula, amb la introducció com a novetat la seva vigència temporal, per tal de potenciar el manteniment dels edificis en bones condicions i l'obtenció gradual i progressiva d'aquest document per tot el parc d'habitatges. Per últim, per tal de no disminuir les condicions d'habitabilitat dels habitatges, es preveu que en la cèdula consti el nombre de persones que es recomana que poden ocupar els habitatges.

El fet de que ambdues normes tinguin una connexió essencial entre si fa aconsellable que la seva regulació consti en un sol text normatiu.


Per tot això, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern,


Decreto:


Capítol I


Dels requisits mínims d'habitabilitat


Article 1


Nivell d'habitabilitat exigible

1.1 Tots els habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d'antiga edificació o els obtinguts com a conseqüència d'obres de gran rehabilitació han de tenir, com a mínim, el nivell d'habitabilitat objectiva d'habitatges de nova edificació que és el que es defineix a l'apartat 2 de l'annex 1 d'aquest Decret.

1.2 La resta d'habitatges han de complir el nivell d'habitabilitat establert per als habitatges usats, definit a l'apartat 3 de l'annex 1 d'aquest Decret.


Article 2


Dades a incloure en els projectes

2.1 Als projectes d'habitatges s'ha de fer constar, per a cada habitatge, la superfície útil i el nombre de peces que conté.

2.2 Als plànols del projecte se n'han d'indicar les peces, que han de complir el mínim d'habitabilitat, les quals es classifiquen com a sala (S), habitació (H), cambra higiènica (B), cuina (C) i galeria (G).


Article 3


Llicència d'obres

3.1 Amb caràcter previ a l'atorgament de llicència d'obres per a la construcció d'habitatges, l'ajuntament ha de comprovar que els habitatges projectats tinguin el nivell d'habitabilitat objectiva que estableix aquest Decret.

3.2 Els municipis que per manca de serveis tècnics ho demanin poden, eventualment, ser assistits en la realització d'aquest control pel consell comarcal corresponent a la seva demarcació, sense perjudici que puguin sol·licitar d'altres col·laboracions.


Article 4


Incompliment del nivell mínim d'habitabilitat

4.1 No pot atorgar-se la cèdula d'habitabilitat als habitatges que no compleixin el nivell d'habitabilitat que estableix aquest Decret.

4.2 La Direcció General d'Arquitectura i Habitatge i els ajuntaments poden inspeccionar els habitatges per comprovar les seves condicions d'habitabilitat.


Article 5


Manteniment del nivell exigible

Els habitatges nous que hagin obtingut la cèdula d'habitabilitat d'acord amb el nivell que exigeix aquest Decret han de reunir sempre, com a mínim, els requisits establerts per a aquest nivell per obtenir les successives cèdules que se sol·licitin.

Capítol II

De la cèdula d'habitabilitat


Article 6


Contingut i durada

6.1 La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats en aquest Decret i que té aptitud per ser destinat a residència humana.

6.2 La cèdula d'habitabilitat caduca als 15 anys de la seva expedició i s'ha de tramitar novament transcorregut aquest termini.

6.3 Tots els habitatges han de disposar de cèdula de habitabilitat. Els habitatges nous, procedents de gran rehabilitació o que hagin sofert modificacions en la superfície que alterin les condicions objectives d'habitabilitat han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació. En la resta de supòsits, han de disposar de cèdula dins dels terminis que s'estableixen en l'article 12 d'aquest Decret.

6.4 La qualificació definitiva dels habitatges promoguts sota el règim de protecció publica substitueix la cèdula d'habitabilitat en el cas de primera ocupació.


Article 7


Ocupació

7.1 A la cèdula d'habitabilitat s'ha de fer constar el nombre de persones que, segons els paràmetres que s'expressen en l'apartat segon d'aquest article, es recomana que poden ocupar l'habitatge en unes condicions d'ús adequades.

7.2 Els certificats d'habitabilitat han d'indicar la superfície útil interior de l'habitatge, la descripció de les peces que el componen i l'ocupació màxima recomanada, tenint en compte els paràmetres següents:


S=Superfície útil mínima en m2.

NPP=nombre de persones del programa.


S
NPP
 
20 m²
2
 
30 m²
3
 
40 m²
4
 
48 m²
5
 
56 m²
6
 
64 m²
7
 
72 m²
8
 
80 m²
9
 
8+8n
n
 

Article 8


Obligatorietat

8.1 Per llogar i vendre un habitatge amb finalitat d'ocupació és obligatori disposar prèviament de la cèdula d'habitabilitat.

8.2 Els promotors d'habitatges nous o procedents de gran rehabilitació, o que hagin sofert modificacions en la superfície que alterin les condicions objectives d'habitabilitat han d'obtenir la corresponent cèdula d'habitabilitat.

8.3 Les companyies subministradores dels serveis d'aigua, gas i electricitat no poden fer el subministrament definitiu als habitatges si aquests no disposen de cèdula d'habitabilitat.


Article 9


Atorgament de la cèdula

L'òrgan competent per atorgar la cèdula d'habitabilitat és el/la cap del Servei Territorial d'Arquitectura i Habitatge de la demarcació territorial en què es trobi situat l'habitatge.


Article 10


Procediment d'atorgament de la cèdula

10.1 La cèdula d'habitabilitat s'ha de sol·licitar mitjançant l'imprès o el suport telemàtic aprovat.

10.2 En el cas que la sol·licitud es refereixi a habitatges nous o resultants d'una gran rehabilitació s'ha d'acreditar que es disposa de la documentació següent:

Llicència d'obres o document equivalent.

Certificat final d'obra i d'habitabilitat signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva exigit per poder atorgar la cèdula d'habitabilitat. En el cas que aquest certificat no s'aporti, la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge pot certificar l'habitabilitat.

Certificat de compliment del Programa de control de qualitat.

Llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

10.3 En el cas que la sol·licitud es refereixi a habitatges usats, cal presentar un certificat d'habitabilitat subscrit per personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu, en el qual s'expressi que l'habitatge té el nivell d'habitabilitat objectiva exigit per poder atorgar-se la cèdula d'habitabilitat.


Article 11


Revisió de la cèdula d'habitabilitat

11.1 La cèdula d'habitabilitat d'un habitatge pot ser revisada, mitjançant el corresponent procediment de revisió d'ofici, en el cas que l'habitatge deixi de tenir el nivell d'habitabilitat objectiva que li sigui exigible. Correspon al cap o la cap del Servei Territorial d'Arquitectura i Habitatge de la demarcació territorial en què es trobi situat l'habitatge la competència per a resoldre l'expedient de revisió.

11.2 Els ajuntaments, en controlar el compliment pels ciutadans dels seus deures legals d'ús, conservació i rehabilitació de tota classe de construccions, han de vetllar pel compliment de les condicions d'habitabilitat en els habitatges i han d'incoar, tramitar i resoldre els expedients que corresponguin. Quan la resolució constati l'incompliment de les condicions d'habitabilitat, l'ajuntament ho posarà en coneixement del Servei Territorial d'Arquitectura i Habitatge competent.


Article 12


Regularització

Tots els habitatges construïts han de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent en els terminis següents:

Habitatges construïts amb anterioritat a l'1 de gener de 1960, abans de l'1 de gener de 2007.

Habitatges construïts entre l'1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1970, abans de l'1 de gener de 2009.

Habitatges construïts entre l'1 de gener de 1971 i el 31 de desembre de 1980, abans de l'1 de gener de 2011.

Habitatges construïts entre el 1 de gener de 1981 i l'entrada en vigor d'aquest Decret, abans de l'1 de gener de 2014.


Article 13


Termini de resolució

13.1 El termini per atorgar la cèdula d'habitabilitat és de trenta dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud en el registre.

13.2 En el supòsit que no s'hagi dictat resolució expressa en el termini fixat en l'apartat anterior, els interessats poden entendre la cèdula d'habitabilitat atorgada per silenci administratiu.


Article 14


Suspensió de la tramitació i denegació de la cèdula

14.1 La tramitació de la cèdula d'habitabilitat se suspèn per les causes previstes en la legislació urbanística.

14.2 La denegació de la cèdula d'habitabilitat als habitatges que no compleixin el nivell d'habitabilitat que estableix aquest Decret ha de ser motivada. La denegació de la cèdula també pot fonamentar-se en els acords de suspensió d'actes d'edificació i ús del sòl i altres mesures de protecció a la legalitat que adoptin els òrgans competents d'acord amb la legislació urbanística.


Article 15


Model de cèdula

El document de la cèdula d'habitabilitat ha d'ajustar-se al model que s'estableix a l'annex 2.


Disposicions transitòries


Primera

Els requisits mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges en construcció a l'entrada en vigor d'aquest Decret o als habitatges en projecte per als quals s'hagi sol·licitat la llicència d'obres abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret, són els que estableix el Decret 28/1999, de 9 de febrer. En aquests supòsits, el procediment per a l'atorgament de la cèdula es regeix pel que disposa aquest Decret.


Segona

La vigència de les cèdules d'habitabilitat dels habitatges construïts atorgades a l'empara de la normativa anterior es manté fins a què s'hagi de procedir a la seva regularització d'acord amb el que estableix l'article 12.


Disposició derogatòria


A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, queden derogats el Decret 129/1984, sobre l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, i el Decret 28/1999, 9 de febrer, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges, llevat, en aquest darrer, del que estableix la disposició transitòria primera.


Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor al cap de dos mesos de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 d'octubre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Felip Puig i Godes

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques


Annex 1


Requisits mínims d'habitabilitat


.1  Definicions


A efectes d'aquest Decret:


1.1 Tot habitatge ha d'estar compost com a mínim per una sala, una cambra higiènica, un equip de cuina i ha de permetre la instal·lació directa d'un equip de rentat de roba.


1.2 Peces principals són les sales i habitacions.


1.3 Una peça pot definir-se com a sala quan compleix:


a) Tenir una superfície útil no inferior a 14 m2, en cas d'un habitatge de nova construcció i de 10 m2 en cas d'habitatge usat, sense cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m.


b) Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 2,70 m x 2,70 m en cas d'habitatge de nova construcció, i de 2,40 m x 2,40 m, en cas d'habitatge usat.


c) Disposar d'una obertura en façana a espai públic o pati d'illa, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d'alçària tingui, com a mínim, una superfície d'1,40 m2 en cas d'un habitatge de nova construcció.

En cas d'habitatge usat, la superfície mínima de l'obertura ha de ser de 0,80 m2, i s'admet també la ventilació a pati de parcel·la.

No es pot fer en cap cas a través de la sala, l'obertura a l'exterior o la ventilació obligatòria de cap altra peça.


d) No contenir cap aparell higiènic.


e) Si té una superfície inferior a 16 m2, o 14 m2 en cas d'un habitatge usat, no contenir l'equip obligatori de cuina.


1.4 Una peça pot definir-se com a habitació quan compleix els requisits següents:


a) Tenir 6 m2 o més de superfície útil. En el cas d'un habitatge usat, tenir 5 m2 o més de superfície útil.


b) Admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 1,90 m x 1,90 m. En el cas d'un habitatge usat admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 1,80 m x 1,80 m.


c) Disposar d'una obertura en façana a espai públic, pati d'illa o pati de parcel·la, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d'alçària tingui, com a mínim, una superfície de 0,60 m2 o 0,20 m2, en el cas d'un habitatge usat.


d) No contenir cap aparell higiènic que sigui un wàter, safareig o abocador.


e) No contenir l'equip obligatori de cuina ni de rentat de roba.


f) Es pugui independitzar.


1.5 Una peça pot definir-se com a cambra higiènica quan compleix els requisits següents:


a) Es pot independitzar.


b) Tenir ventilació directa en façana a espai públic, pati d'illa, pati de parcel·la o pati de ventilació o bé a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


c) Que contingui wàter, dutxa o banyera.


1.6 La galeria és la peça que té un finestral que dóna directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en planta de la mateixa galeria.


1.7 Una obertura és una porta o finestra practicable.


1.8 La superfície d'una obertura és la del seu pas obert o de la seva superfície translúcida.


1.9 Accés de l'habitatge és la porta que comunica l'habitatge amb el seu exterior. Aquest accés no pot servir d'accés obligat a qualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari.


1.10 Superfície útil interior d'un habitatge o d'una peça és la superfície dels seus espais interiors que tenen una alçada no inferior a 1,50 m. La superfície útil no inclou l'ocupada pels tancaments interns i perimetrals, fixos o mòbils, ni les superfícies de terrasses i altres elements exteriors. Tampoc no inclou l'ocupada pels elements estructurals verticals ni per les canalitzacions o conductes amb una secció superior a 0,01 m2. Quan l'habitatge es desenvolupi en més d'una planta, es comptabilitza com a superfície útil l'ocupada per l'escala interior.


1.11 La superfície útil de l'habitatge s'ha d'expressar necessàriament separant la part corresponent a la superfície interior de la part que correspon a la superfície d'espais exteriors d'ús privatiu. En tot cas, les superfícies mínimes que es regulen en la present disposició s'han d'entendre referents a la superfície útil interior.


1.12 Els aparells higiènics són els que, amb la corresponent dotació d'aigua corrent i desguàs, estan destinats a la higiene i l'evacuació del cos humà.


.2  Nivell d'habitabilitat d'habitatges de nova edificació, els creats per reconversió d'antiga edificació o els resultants d'una gran rehabilitació


2.1 Tipologia.

Quan el programa funcional de l'habitatge sigui com a màxim per a dues persones, s'admet un únic espai destinat a sala-habitació, sempre que la superfície resultant permeti la compartimentació d'una peça de, com a mínim, 8 m2 que compleixi tots el requisits d'una habitació, sense que la sala perdi la seva condició.


2.2 Accés.


2.2.1 Ha de disposar d'un porter electrònic o sistema similar que faciliti, si s'escau, l'entrada i permeti la comunicació interactiva des de l'accés a l'edifici amb qualsevol habitatge.

Aquest requisit no és obligatori en el cas d'habitatges unifamiliars.


2.2.2 L'accés a l'habitatge s'ha de fer a través d'un espai públic, d'un espai comú o d'un espai annex al mateix habitatge al qual es tingui accés de la mateixa manera.


2.2.3 Tot el recorregut d'accés a l'habitatge des del carrer i altres zones de l'edifici ha de tenir un sistema d'il·luminació artificial instal·lat, de manera que quan s'hi transiti pugui quedar il·luminat.


2.2.4 Ascensors.


a) Els edificis d'habitatges plurifamiliars han de disposar d'un ascensor quan es compleixi qualsevol d'aquests supòsits:

Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de tres plantes o més.

Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de més de 12 m.

Quan en una caixa d'escala d'un edifici hi hagi més de dotze habitatges per sobre o sota de la planta d'accés.


b) Els habitatges han de disposar de dos ascensors quan es compleixin aquests supòsits:

Que el recorregut d'accés que uneix la via pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar o baixar un desnivell de sis plantes o més i que en la mateixa caixa d'escala hi hagi vint-i-quatre habitatges o més, per sobre o per sota de la planta d'accés.


2.2.5 L'alçada lliure de pas en el recorregut d'accés a l'habitatge és com a mínim de 2,10 m, i es pot admetre en les escales una alçada mínima de 2,00 m, mesurada en el punt més desfavorable de cada graó.


2.2.6 Les portes dels espais d'accés a l'habitatge han de tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure de 2,00 m.


2.2.7 Els espais d'accés a l'habitatge han de tenir una amplada mínima d'1 m, i permetre el pas d'un rectangle que, en posició horitzontal, mesuri 1,90 m x 0,50 m.


2.2.8 Les escales han d'estar ventilades de manera que, si es desenvolupen a més d'una planta, la planta baixa i l'última tinguin una obertura de ventilació no inferior a 1,00 m2.


2.2.9 En el cas que l'accés disposi d'escales, aquestes han de complir les condicions següents:


a) Que en cada tram d'escala se salvi, com a màxim un desnivell de 3,20 m.

b) Que l'altura dels graons sigui com a màxim de 0,185 m.

c) Que l'estesa dels graons sigui com a mínim de 0,28 m.


2.2.10 Els graons han de tenir, com a mínim, una línia de pas de 0,28 m mesurada a 0,50 m de la línia interior del passamà.


2.2.11 Els punts de l'espai d'accés on hi hagi un desnivell superior a 0,60 m han de disposar de baranes o elements protectors.


2.2.12 Les escales han de tenir un element protector o barana que no sigui escalable d'una alçada mínima de 0,95 m, i si la barana està composta per brèndoles, no pot haver-hi entre elles una separació major de 0,12 m.


2.3 Construcció.

La construcció que el conforma o l'afecta ha de:


2.3.1 Ser capaç de suportar amb seguretat unes sobrecàrregues d'ús de 200 kg/m2.

2.3.2 Estar protegida de les humitats, sempre que aquestes no siguin degudes a un mal ús.

2.3.3 Ser estanca a les aigües pluvials.

2.3.4 Evitar la inundació de l'habitatge.

2.3.5 Estar aïllada tèrmicament i acústicament segons la normativa vigent aplicable.

2.3.6 Ser accessible als serveis de bombers i complir la normativa vigent aplicable de protecció contra incendis.

2.3.7 El sòl trepitjable, tant de l'habitatge com del seu accés, ha d'estar completament pavimentat, i ser resistent al desgast per l'ús normal.


2.4 Dimensions.


2.4.1 La seva superfície útil ha de ser com a mínim de 30 m2.

2.4.2 L'alçada lliure sobre la superfície útil de cadascuna de les peces principals ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,50 m. En el cas de cambres higièniques, cuines, distribuïdors i rebedors, aquesta alçada ha de ser com a mínim de 2,10 m.

2.4.3 El perímetre de la façana (P) d'un habitatge en relació amb la superfície útil (S) de l'habitatge, mesurat respectivament en m lineals i m quadrats, ha de complir la fórmula: P és major o igual que S/8, amb una longitud mínima de 4,00 m.

El perímetre de façana d'un habitatge és la suma dels perímetres exteriors de cada una de les seves façanes que donen a un espai obert, un pati d'illa de cases o un pati de parcel·la, mesurats de la següent manera:

a) No es tenen en compte els cossos sortints.

b) En el cas d'una façana d'un habitatge a un espai obert o a un pati d'illa de cases, el perímetre d'una façana és la línia recta que uneix els punts extrems del tros de façana que limita l'habitatge.

Per considerar un front com a façanes diferents, els perímetres d'aquestes façanes han de formar entre si un angle amb un valor situat entre 60 i 120 graus.

c) En el cas d'una façana a pati de parcel·la, el perímetre és el màxim polígon còncau inscrivible en planta.

2.4.4 Els patis que es considerin per al càlcul del perímetre de façana o als quals ventilin habitacions han de:

Permetre la inscripció d'una circumferència de diàmetre més gran o igual a una sisena part de l'altura del pati, amb un mínim de 3 m.

Les superfícies mínimes d'aquests patis han de ser:


Fins a 3 plantes: 9 m2

Fins a 4 plantes: 11 m2

Fins a 5 plantes: 12 m2

Fins a 6 plantes: 14 m2

Fins a 7 plantes: 16 m2

Més de 7 plantes: 18 m2


2.4.5 Els patis de ventilació de cambres higièniques i cuines han de permetre la inscripció d'una circumferència de diàmetre més gran o igual a una setena part de la seva alçada amb un mínim de 2 m.

Les superfícies mínimes d'aquests patis han de ser:


Fins a 3 plantes: 4 m2

Fins a 4 plantes: 5 m2

Fins a 5 plantes: 6 m2

Fins a 6 plantes: 8 m2

Fins a 7 plantes: 10 m2

Més de 7 plantes: 12 m2


2.4.6 En el cas que la relació entre l'alçada del pati i la línia recta horitzontal màxima que es pugui traçar en planta sigui més gran o igual a dos, ha de tenir una presa inferior d'aire des de l'exterior.

2.4.7 En el cas que el pati estigui cobert amb una claraboia, ha de tenir una sortida d'aire en el seu coronament amb una superfície igual o més gran que la seva superfície en planta.

2.4.8 Als patis de parcel·la o ventilació als quals ventilin peces principals, banys o cuines, no han de ventilar aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials.


2.5 Peces.


2.5.1 Han de tenir accés amb una amplada lliure mínima de pas de 0,80 m a la sala i 0,70 m a la resta de peces amb una alçada lliure de 2,00 m.

2.5.2 En les peces principals, qualsevol punt de la seva obertura obligatòria a l'exterior ha de tenir la visió, dintre d'un angle de 90 graus la bisectriu del qual sigui perpendicular a la façana, d'un segment horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la façana a una distància de 3 m.

2.5.3 El nombre (n) màxim de peces de 6 m2 útils o més en les quals es divideix un habitatge ha de ser igual o inferior al nombre que resulti de dividir per 10 la superfície útil de l'habitatge (S) mesurada en m2, és a dir, n és menor o igual que S/10.

2.5.4 Si les peces d'un habitatge estan situades en un local discontinu, la comunicació entre elles s'ha de fer per mitjà d'un espai d'ús exclusiu del mateix habitatge.

2.5.5 L'amplada mínima dels espais interiors de pas ha de ser de 0,90 m i la seva alçada mínima de 2,10 m. En el cas d'escales es pot admetre una alçada de 2,00 m mesurada en el punt més desfavorable de cada graó.

2.5.6 Les sales.

2.5.6.1 Han de tenir una superfície útil contínua de 14 m2, que s'incrementa a partir de la segona habitació en 2 m2 per cada habitació.

2.5.6.2 No tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter. En cas d'habitatges en què el programa funcional tingui un únic espai destinat a sala-cuina-dormitori, s'admet l'accés directe sempre que aquest sigui des de l'espai que es pot compartimentar com a habitació.

2.5.7 Les habitacions.

La superfície mínima de l'habitació individual és de 6 m2, i la de la doble és de 8 m2.

2.5.8 La cuina.

La peça independent que contingui l'equip de cuina no ha de tenir accés directe a cap cambra higiènica que contingui un wàter.


2.6 Equip.


2.6.1 Ha de disposar de la connexió de servei general de les diferents connexions de servei previstes per xarxa.

2.6.2 Ha de tenir una instal·lació d'aigua corrent, freda i calenta de manera que:

2.6.2.1 Connecti amb tot l'equip que la requereixi.

2.6.2.2 Disposi d'una clau de pas general i de claus específiques per a cada cambra higiènica i cuina o dependència on hi hagi serveis.

2.6.2.3 Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, que tingui un dipòsit de reserva de 200 litres per habitatge, que s'incrementarà a partir de la segona habitació en 150 litres per habitació.

2.6.2.4 Com a mínim serveixi als lavabos, a les aigüeres, a les dutxes, a les banyeres, i a l'equip de rentat de roba.

2.6.2.5 Permeti un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 12 litres per minut.

2.6.3 Ha de disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que:

2.6.3.1 Connecti amb tot l'equip que el requereixi.

2.6.3.2 Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic i si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquesta; si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.

2.6.4 Ha de disposar d'una instal·lació elèctrica que:

Compleixi el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent i no impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.

2.6.5 Disposar d'un equip higiènic de manera que:

2.6.5.1 Estigui format com a mínim per un rentamans, un wàter i una dutxa o banyera.

2.6.5.2 Estiguin inclosos en una cambra de servei higiènic el wàter i la dutxa o banyera.

2.6.5.3 Totes les dutxes i banyeres tinguin impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada mínima de 2,10 m.

2.6.6 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:

2.6.6.1 Estigui format, com a mínim, per una aigüera i un aparell de cocció.

2.6.6.2 La peça on estigui inclòs tingui com a mínim una superfície de 5 m2 i disposi d'una ventilació mínima de 0,40 m2 a façana, a pati d'illa, a pati de parcel·la o a pati de ventilació.

2.6.6.3 Sobre l'emplaçament de l'aparell de cocció hi ha o s'admet directament la instal·lació d'una campana que evacuï els fums fins a la coberta de l'edifici a través d'un conducte individual en el qual s'activi mecànicament l'extracció.

2.6.7 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d'un equip de rentat de roba de manera que:

2.6.7.1 En l'espai previst hi hagi una presa d'aigua freda i calenta, un desguàs i una presa de corrent.

2.6.7.2 La peça on estigui prevista aquesta instal·lació ha de tenir ventilació a l'espai exterior, directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.

2.6.7.3 Quan hagi un espai destinat específicament a estendre la roba, ha de ser a un espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic.

2.6.8 Tenir instal·lada una xarxa de telecomunicacions de manera que l'habitatge pugui disposar com a mínim d'una instal·lació de telefonia bàsica i d'una de radiodifusió i televisió segons la normativa vigent aplicable.


2.7 Elements de protecció.


Els desnivells que puguin representar un perill per a les persones han d'estar protegits per elements protectors o baranes resistents als cops, que no siguin escalables, d'una alçada mínima de 0,95 m, i si la barana està composta per brèndoles, no pot haver-hi entre si una separació major de 0,12 m.


.3  Nivell d'habitabilitat objectiva per a habitatge usat


3.1 Accés: els espais d'accés de l'edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d'il·luminació de manera que quan s'hi transiti quedin il·luminats.

3.2 Construcció: la construcció que els conforma o l'afecta ha de:

3.2.1 Ser sòlida.

3.2.2 Evitar que traspuï humitat.

3.2.3 Ser estanca a les aigües pluvials.

3.2.4 Evitar la inundació de l'habitatge.

3.2.5 El sòl trepitjable tant de l'habitatge com del seu accés ha d'estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persones.

3.3 Dimensions.

3.3.1 La superfície útil interior mínima és de 20 m2. Excepcionalment s'admeten habitatges de 15 m2 construïts amb anterioritat a l'any 1983 que hagin obtingut cèdula d'habitabilitat.

3.3.2 L'altura lliure sobre la superfície útil de cadascuna de les peces principals, ha de tenir com a mínim un valor mitjà de 2,20 m. En el cas de cambres higièniques, cuines, distribuïdors i rebedors aquesta alçada ha de ser com a mínim de 2,10 m.


3.4 Equip.


3.4.1 Tenir una instal·lació d'aigua freda i calenta que:

3.4.1.1 Estigui en bon estat.

3.4.1.2 Com a mínim serveixi a la pica de la cuina, a un lavabo i a una dutxa o banyera.

3.4.1.3 Si el subministrament és per captació pròpia o per aforament, disposi d'un dipòsit de reserva de 200 litres.

3.4.1.4 Permeti un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un cabal de 10 litres per minut.

3.4.2 Disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües residuals de manera que:

3.4.2.1 Estigui en bon estat.

3.4.2.2 Connecti amb tot l'equip que el requereixi.

3.4.2.3 Tots els desguassos tinguin un dispositiu sifònic.

3.4.2.4 Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública de clavegueres, connecti amb aquest, i si no n'hi ha, les aigües brutes no s'aboquin a l'exterior si no es depuren prèviament.

3.4.3 Si l'habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d'estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d'energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d'un habitatge situat al nucli urbà, ha de disposar d'una instal·lació interior de manera que:

3.4.3.1 Tingui un punt de llum amb interruptor independent a cada peça.

3.4.3.2 Tingui un endoll per a cada aparell d'equip obligatori.

3.4.3.3 Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un a les habitacions. En cas de que la sala contingui l'equip de cuina, ha de disposar com a mínim de 4 endolls.

3.4.3.4 No impliqui un risc per a les persones ni pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal·lacions.

3.4.4 Disposar d'un equip higiènic de manera que:

3.4.4.1 Estigui format com a mínim per un lavabo, un wàter i una dutxa en bon estat.

3.4.4.2 El wàter ha d'estar inclòs en una cambra higiènica.

3.4.4.3 La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada d'2,10 m.


3.4.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:


3.4.5.1 Estigui format com a mínim per una pica i un aparell de cocció elèctric o a gas.

3.4.5.2 Estigui en una mateixa peça.

3.4.5.3 La peça on estigui inclòs no disposi de cap aparell higiènic excepte el safareig.

3.4.5.4 La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.


3.4.6 Tenir instal·lat o admetre directament la instal·lació d'un equip de rentat de roba de manera que:

En l'espai previst hi hagi, com a mínim, una presa d'aigua freda, un desguàs i una presa de corrent.


3.5 Elements de protecció.


Els desnivells que puguin representar un perill per a les persones han d'estar protegits per elements protectors o baranes, resistents als cops.


Annex 2


 

Poblacions amb servei de Cèdules d'Habitabilitat

Decret 259/2003 de 21 d'octubre.

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Comarca Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Occidental

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelones

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 valles occidental

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 valles oriental

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Maresme

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Baix LLobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Garraf

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 baix llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bàges

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 alt penedès

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Bàges

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Eixample

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sants Montjuic

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona santsmontjuic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona les corts

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona sarria sant gervasi

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona gracia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona horta guinardo

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona nou barris

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona sant andreu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Martí

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona nou barris

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Raval

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Gótic

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona ciutat vella El Raval

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona ciutat vella El Gótic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Pere Santa Caterina La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Barceloneta

 

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona ciutat vella Sant Pere Santa Caterina La Ribera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona ciutat vella Barceloneta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Fort Pienc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sagrada Familia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Eixample Fort Pienc

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Eixample Sagrada Familia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Dreta de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Antiga Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Dreta de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Eixample Antiga Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sants Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Hostafrancs

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Bordeta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Font de Guatlla

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Marina del Port

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc La Bordeta

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Marina del Prat Vermell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sants

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sants Badal

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc La Marina del Prat Vermell

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Montjuïc Sants

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sants Badal

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Maternitat i Sant Ramon

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Les Corts La Maternitat i Sant Ramon

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Les Corts Pedralbes

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Les Corts Pedralbes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Putget i Farró

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sarrià Sant Gervasi

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Putget i Farró

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sarrià Les Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Gervasi Bonanova

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Gervasi Galvany

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sarrià Les Tres Torres

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sant Gervasi Bonanova

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sant Gervasi Galvany

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sarrià

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 barcelona Sarrià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Coll

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Coll

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Vallcarca Els Penitents

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Vila de Gràcia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Gràcia La Salut

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Vallcarca Els Penitents

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Vila de Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Can Baró

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona EL Baix Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Horta Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Can Baró

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 EL Baix Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona EL Carmel

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Horta

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Horta Guinardó EL Carmel

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Guinardó

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Horta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Clota

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Font d'en Fargues

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Teixonera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Horta Guinardó La Clota

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Font d'en Fargues

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Teixonera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Vall d'Hebron

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Montbau

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Genís dels Agudells

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Horta Guinardó La Vall d'Hebron

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montbau

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sant Genís dels Agudells

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Can Peguera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Canyelles

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Nou Barris

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Can Peguera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Ciutat Meridiana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Turó de la Peira

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Guineueta

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Ciutat Meridiana

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Turó de la Peira

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Guineueta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Prosperitat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Les Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Trinitat Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Prosperitat

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Les Roquetes

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Trinitat Nova

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Porta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Torre Baró

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Vallbona

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Porta

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Torre Baró

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Vallbona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Verdún

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Vilapicina i Torre Llobeta

 

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Verdún

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Vilapicina i Torre Llobeta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Baró de Viver

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Bon Pastor

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Baró de Viver

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Bon Pastor

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Congrés i Els Indians

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Navas

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Congrés i Els Indians

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Sagrera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Navas

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Andreu Palomar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Trinitat Vella

 

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sant Andreu Palomar

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Trinitat Vella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Sant Martí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Clot

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sant Martí

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Camp de l'Arpa del Clot

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Clot

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Parc i La Llacuna del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Villa Olimpica del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona El Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Parc i La Llacuna del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Villa Olimpica del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Besòs i El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona Provençals del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Besòs i El Maresme

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Provençals del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barcelona La Verneda i la Pau

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 La Verneda i la Pau

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Gran Vía

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat gran via

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat La Torrassa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat El Gornal

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Bellvitge

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat la torrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat el gornal

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat Bellvitge

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Sant Feliu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Pubilla Casas

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat can serra

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat sat feliu

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 l'hospitalet del llobregat Pubilla Casas

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Collblanc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Santa Eulalia

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 hospitalet llobregat sant josep

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 l'hospitalet llobregat collblanc

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 l'hospitalet llobregat santa eulalia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat La Florida

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Hospitalet del Llobregat Les Planes

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 l'hospitalet llobregat la florida

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 l'hospitalet llobregat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Adrià de Besòs

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Adrià de Besòs Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Adrià de Besòs Nord NII-Autopista

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs casc antic

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs nord nacional II autopista

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Joan Baptista

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Trajana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Monsolís

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs sant joan baptista

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs trajana

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs monsolís

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Catalana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Besós

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Mina

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs la catalana

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant adrià de Besòs la mina

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Canyadó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Casagemes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Centre

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona canyado

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona casagemes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Colli Pujol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Dalt La Villa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Manresà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona coll i pujol

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona Dalt La Villa

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona manresa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Progrés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Nova Lloreda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Sant Crist de Can Cabanes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona progres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona nova lloreda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona sant crist

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Sistrells

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Bonavista

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Bufalà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona sistrells

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona Bonavista

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona Bufalà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Canyet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Les Guixeres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Mas Ram

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona Canyet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona les guixeres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona mas ram

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Montigalà Oriental

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona La Morera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Pomar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona montigala

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona la morera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona pomar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Pomar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Sant Antoni de Llefià

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona pomar de dalt

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona la salut

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona sant antoni de llefia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Sant Joan de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Sant Mori de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Artigas

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona sant joan de llefia

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona sant mori de llefia

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona artigas

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona El Remei

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona La Mora

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Sant Roc

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona el remei

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona la mora

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona sant roc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Can Claris

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Congrés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Gorg

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona can claris

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona congres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona gorg

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Raval

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona La Pau

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Lloreda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona raval

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona la pau

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona lloreda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Montigalà Occidental

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bardalona Puigfred

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona montigala occidental

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badalona Puigfred

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Can Mariner

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Llati

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet centre

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet can mariner

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet can llati

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Riera Alta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Guinardera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet cementeri vell

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet riera alta

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet guinardera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Can Franquesa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Oliveres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Singuerlín

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet can franquesa

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet oliveres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet singuerlin

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Riu Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Riu Sud

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Safaretjos

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet riu nord

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet riu sud

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet safaretjos

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, El Raval

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Santa Rosa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma de Gramenet, Fondo

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet el raval

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet santa rosa

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 santa coloma de gramenet santa fondo

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Occidental

 

 

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 vallès occidental

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Av. Burgos

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Av. Cantábrico

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Costa Azul

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Av. Mediterráneo

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Av. Via de la Plata

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Calle Mallorca

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Calle Algarve

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Badia del Vallès Calle Bètica

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès calle marllorca

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès calle algarve

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 badia del vallès calle betica

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Antic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Can Gorgs

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès antic

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès can gorgs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Can Gorgs II

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès can gorgs II

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès can serra

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès can serra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Estació-Ca n'Estaper

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès La Romànica

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Parc Central

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès Estació-Ca n'Estaper

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès La Romànica

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Barberà del Vallès Parc d'Europa

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 barberà del vallès Parc d'Europa

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès Aire-Sol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès Aire-Sol

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellbisbal

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 castellbisbal

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Can Antolí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Banús

cèdules_habitabilitat_cerdanyola

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Can Antolí

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Banús

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Bellaterra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Bonasort

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Can Sardà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Bellaterra

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Bonasort

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Can Sardà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Can Fatjó dels Aurons

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Canaletes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Centre

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Can Fatjó dels Aurons

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Canaletes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Cordelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Farigola

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Fontetes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Cordelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Canaletes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Fontetes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Gorgs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Montflorit

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Plana del Castell

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Gorgs

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Montflorit

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Plana del Castell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Serraparera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Terranova

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Turonet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Serraparera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Terranova

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Turonet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Can Xarau

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cerdanyola del Vallès Turó de Sant Pau

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Can Xarau

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 cerdanyola del vallès Turó de Sant Pau

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Matedepera

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 matadepera

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Este

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Este

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre Sud

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Llevant Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Centre La Ribera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Llevant Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Mas Rampinyo Centre

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Llevant Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Montcada Nova

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Terra Nostra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Terra Nostra

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Cuyás

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Montcada i Reixac Can Cuyás

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Sagrera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans La Pineda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Duran

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans La Pineda

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Duran

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Riera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans El Castell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Riera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans El Castell

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans El Pins

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Els Turons

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Els Turons

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Claudelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans Can Cortès

 

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Can Clos

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Can Mas

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Can Clos

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Can Mas

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Can Tiana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Can Vargas

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Maragall

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Can Tiana

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Can Vargas

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Maragall

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Afores

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Balmes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Sant Andreu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Afores

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Balmes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Avda. Catalunya

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Collserola

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Avda. Mediterrani

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Avda. Catalunya

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Collserola

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Avda. Mediterrani

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Ctra. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Magallanes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Ctra. Santiga

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Magallanes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Pau Casal

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Pizarro

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Rambla Sant Andreu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Pau Casal

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Pizarro

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Rambla Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Rambla Sant Esteve

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Rambla Sant Jordi

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Rambla Sant Josep

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Rambla Sant Esteve

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Sant Jordi

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Rambla Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Rambla Sant Sebastià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Rambla Sant Sebastià

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Sant Murç

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Castellnou

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Sant Murç

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Castellnou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Mir

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Solà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Fatjó

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Mir

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Solà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Fatjó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Sant Jordi Park

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Serrafossà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Els Avets

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Sant Jordi Park

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Serrafossà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Els Avets

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí La Perla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Ximelis

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Ca n'Alzamora

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí La Perla del Vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Ximelis

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Ca n'Alzamora

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Les Torres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí 25 de Setembre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Progrés

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Les Torres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí 25 de Setembre

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Progrés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Vallhonrat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Ajuntamnet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Vallhonrat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Casc Antic

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Ajuntamnet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Jutjats

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Zona Ateneu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Zona Nord

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Jutjats

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Zona Ateneu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí La Serreta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Ca n'oriol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Can Rossés

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí La Serreta

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Ca n'oriol

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Can Rossés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí El Celler

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Mercat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Maristes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí El Celler

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Mercat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Maristes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rubí Zona Inem

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 rubí Zona Inem

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Barris

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell centre

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Cobertera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Laietana

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Hostafrancs

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Cobertera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Laietana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Sol i Paradís

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Av. Eixample

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Creu Alta

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Sol i Paradís

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Av. Eixample

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Creu Alta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Can Puiggener

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Togores

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Ca n'Oriac

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Can Puiggener

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Togores

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Ca n'Oriac

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Torreguitart

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Torrent de Capellà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Sant Julià

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Torreguitart

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Torrent de Capellà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Sant Julià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell La Plana del Pintor

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Can Deu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell La Roureda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell La Plana del Pintor

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Can Deu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell La Roureda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell La Concòrdia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Can Borgonyó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Can Rull

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell La Concòrdia

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Can Borgonyó

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Can Rull

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Cifuentes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Via Alexandra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Can Llong

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Cifuentes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Via Alexandra

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Can Llong

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Eix Macià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Can Feu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Eix Macià

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Gràcia

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Els Merinals

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Oest

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell La Creu de Barberà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Els Merinals

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Oest

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell La Creu de Barberà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Les Termes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Espronceda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Campoamor

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Les Termes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Espronceda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Campoamor

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Santa Pau

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Torre-Romeu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Santa Pau

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell El Poblenou

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Torre-Romeu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sabadell Sector Est

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sabadell Sector Est

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Barrios

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Eixample Est

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat barrios

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Eixample Est

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Pla de Vinyet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Torreblanca

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Monestir

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Pla de Vinyet

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Torreblanca

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Monestir

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Centre Est

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat El Coll

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Magí

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Centre Est

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat El Coll

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Magí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Sant Francesc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Coll Favá

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Sant Francesc

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Roquetes

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Coll Favá

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Sant Domènec

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Volpelleres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Canyameres

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Sant Domènec

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Volpelleres

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Canyameres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat La Guinardera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Sant Mamet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Barata

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat La Guinardera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Sant Mamet

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Barata

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Trabal

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Eixample Sud

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Majó

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Trabal

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Eixample Sud

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Majó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Pla de la Pagesa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Nucli Oest

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat El Colomer

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Pla de la Pagesa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Nucli Oest

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat El Colomer

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Borrull

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Les Planes

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Parc Central

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Borrull

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Cortés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat La Floresta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Fontanals

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Cortés

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat La Floresta

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Fontanals

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Mas Gener

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Turó de Can Mates

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Mira Sol

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Mas Gener

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Turó de Can Mates

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Mira Sol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Turó de Can Mates-ctra. Rubí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Cabassa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cugat Can Rabella

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Turó de Can Mates-ctra Rubí

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Cabassa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant cugat Can Rabella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Barrios

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès El Turonet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès El Turonet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Parc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Jardí

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Parc

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Les Fonts

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Jardí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Pallars

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Casablanques

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Feu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Pallars

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Casblanques

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Torres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Llobet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Vall Suau

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Torres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Llobet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Vall Suau

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Feliu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Mas Durán

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès El Castellet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Feliu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Mas Durán

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès El Castellet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Les Rosales

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Canals

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Les Rosales

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès El Poble Sec

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Canals

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Sota Vía

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Casellfort

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Casc Antic

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Sota Vía

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Casellfort

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Plaça de la Vila

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze del Vallès Can Llobateres

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Plaça de la Vila

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 sant quirze del vallès Can Llobateres

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Barris

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Barris La Florida

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda La Florida

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Polígon Santiga

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Av. Ausiàs March

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Av. Barcelona

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Polígon Santiga

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Av. Ausiàs March

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Av. Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Av. Girona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Av. Sabadell

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Av. Girona

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Av. Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Av. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Av. Santiga

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpètua de Mogoda Tierno Galvan

 

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Perpetua de Mogoda Tierno Galvan

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sentmenat

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Sentmenat

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Barrios

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Centro

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Centro

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Vallparadís

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Cementeri Vell

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Vallparadís

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Ca n'Anglada

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Montserrat

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Ca n'Anglada

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Torre Sana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Vilardell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Palet

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Torre Sana

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Vilardell

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Palet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Palet II

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Segle XX

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Jofresa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Palet II

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Segle XX

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Jofresa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Xúquer

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Guadalhorce

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Perellada

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Xúquer

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Guadalhorce

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Perellada

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Ca N'Aurell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa La Maurina

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Les Fonts

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Ca N'Aurell

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa La Maurina

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Roc Blanc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa La Cogullada

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Les Martines

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Roc Blanc

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa La Cogullada

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Les Martines

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Boada del Pi

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Boada Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Boada del Pi

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Boada Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Roca

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Pla de Bon Aire

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Roca

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Pla de Bon Aire

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Gonteres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Font de l'Espardenyera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Sant Pere Nord

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Gonteres

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Font de l'Espardenyera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Sant Pere Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Sant Llorenç

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Ègara

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Sant Llorenç

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Ègara

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Terrassa Can Tusell

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Terrassa Can Tusell

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vacarisses

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 vacarisses

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Valldoreix

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Valldoreix

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Polinyà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Rellinars

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Ullastrell

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 polinya

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 rellinars

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 ullastrell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Gallifa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Lloreç Savall

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 gallifa

cèdules_habitabilitat_sant_llorenç-savall

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 sant llorenç-savall

     
     

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental Sur

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Llagosta

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 valles oriental

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 valles oriental

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 la llagosta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Mollet del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montmeló

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Martorelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Mollet del Vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Montmeló

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montornès del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Maria de Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Fost de Campsentelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Montornès del Vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Maria de Martorelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Fost de Campsentelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallromanes

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallromanes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Canovelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cardedeu

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallès Oriental

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Canovelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cardedeu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Can Bassa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Can Gili

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Can Bassa

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Can Gili

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Can Monic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Centre

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Congost

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Can Monic

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Centre

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Congost

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Font Verda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Hostal

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Font Verda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Nord

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Hostal

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Instituts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Joan Prim

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Lledoner

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Instituts

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Joan Prim

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Lledoner

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Palou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Sant Miquel

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Palou

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Ponent

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Sota del Camí Ral

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Ponent

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Sant Miquel

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Sota del Camí Ral

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granollers Zona Industrial

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Tres Torres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers Zona Industrial

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Roca del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Les Franqueses del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Llinars del Vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Granollers

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 La Roca del Vallès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Llinars del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vilanova del Vallès

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vilanova del Vallès

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bigues i Riells

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Lliça d'Amunt

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallès Oriental

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Bigues i Riells

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Lliça d'Amunt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Lliça de Vall

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Parets del Vallés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Eulàlia de Ronçana

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Lliça de Vall

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Parets del Vallés

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Eulàlia de Ronçana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental Zona Nord Est

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Campins

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Gualba

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallès Oriental

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Campins

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Gualba

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montseny

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Antoni Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Celoni

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Montseny

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Antoni Vilamajor

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Celoni

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Esteve de Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Pere de Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Maria Palautordera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Esteve de Palautordera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Pere de Vilamajor

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Maria Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallgorgina

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallgorgina

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental Zona Nord Oest

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Caldes de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Feliu de Codines

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallès Oriental Zona Nord Oest

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Caldes de Montbui

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Feliu de Codines

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallès Oriental Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Aiguafreda

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Figaró Montmany

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vallès Oriental Zona Nord

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Aiguafreda

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Figaró Montmany

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Garriga

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 l'Ametlla del Vallès

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 La Garriga

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 l'Ametlla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Baix Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Abrera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castelldefels

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Baix Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Abrera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Castelldefels

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cornellà Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Gavà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cervelló

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cornellà Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Gavà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Martorell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Molins de Rei

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Olesa de Montserrat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Martorell

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Molins de Rei

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Olesa de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Pallejà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Andeu de la Barca

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Boi de Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Pallejà

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Andeu de la Barca

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Boi de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Climent de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Esteve Sesrrovires

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Feliu de Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Climent de Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Esteve Sesrrovires

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Feliu de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Joan d'Espí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Viçens dels Horts

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Coloma Cervelló

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Joan d'Espí

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Viçens dels Horts

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Coloma Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Viladecans

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Papiol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Prat del Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Viladecans

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Papiol

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Esparraguera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Esplugues de Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Prat del Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Prat del Llobregat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Alella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Arenys de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Maresme

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Alella

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Arenys de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Arenys de Munt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Argentona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cabrera de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Arenys de Munt

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Argentona

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cabrera de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cabrils

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Caldes d'Estrac

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Calella

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cabrils

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Caldes d'Estrac

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Calella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Canet de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Dosrrius

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Malgrat de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Canet de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Dosrrius

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Malgrat de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Masnou

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Mataró

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Montgat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Masnou

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Mataró

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Montgat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Òrrius

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Palafolls

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Pineda de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Òrrius

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Palafolls

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Pineda de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Premià de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Premià de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Andreu Llavaneres

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Premià de Dalt

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Premià de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Andreu Llavaneres

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Cebrià de Vallalta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Pol de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Viçens de Montalt

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Cebrià de Vallalta

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Pol de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Viçens de Montalt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Susanna

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Teià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Tiana

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Susanna

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Teià

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Tiana

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Tordera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vilasar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vilasar de Mar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Tordera

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vilasar de Dalt

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vilasar de Mar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Garraf

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cubelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 El Garraf

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Canyelles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cubelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Olivella

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sitges

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Pere de Ribes

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Olivella

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sitges

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Pere de Ribes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vilanova i la Geltrú

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vilanova i la Geltrú

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Bages

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Aguilar de Segarra

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Artés

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Bages

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Aguilar de Segarra

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Artés

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Avinyó

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Balsareny

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Callús

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Avinyó

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Balsareny

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Callús

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Cardona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellbell i el Vilar

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellgallí

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Cardona

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Castellbell i el Vilar

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Castellgallí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellnou de Bages

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Fonollosa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Manresa

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Castellnou de Bages

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Fonollosa

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Manresa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Moià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Monistrol de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Navarcles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Moià

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Monistrol de Montserrat

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Navarcles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Navàs

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Pont de Vilomara i Rocafort

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sallent

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Navàs

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Pont de Vilomara i Rocafort

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sallent

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Fruitós de Bages

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Joan Vilatorrada

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Salvador de Guardiola

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Fruitós de Bages

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Joan Vilatorrada

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Salvador de Guardiola

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Viçens de Castellet

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santpedor

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Viçens de Castellet

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Maria d'Oló

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santpedor

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Súria

   

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Súria

   

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellet i el Gornal

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Gelida

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Alt Penedès

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Castellet i el Gornal

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Gelida

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Granada

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Mediona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Olesa de Benesvalls

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 La Granada

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Mediona

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Olesa de Benesvalls

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Olèrdola

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Llorenç D'Hortons

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Martí Sarroca

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Olèrdola

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Llorenç D'Hortons

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Martí Sarroca

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Pere de Riudebitlles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quintí de Mediona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Sadurní d'Anoia

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Pere de Riudebitlles

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Quintí de Mediona

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Sant Sadurní d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Margarida i els Monjos

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Subirats

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Torrelavit

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Santa Margarida i els Monjos

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Torrelavit

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Torrelles de Foix

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vilafranca del Penedès

 

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Torrelles de Foix

Cèdula Habitabilitat Decret 55/2009 Vilafranca del Penedès

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Osona

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Balenyà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Calldetenes

cèdules d'habitabilitat osona

cèdules d'habitabilitat osona Balenyà

cèdules d'habitabilitat osona Calldetenes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Manlleu

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Martí de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Manlleu

cèdules d'habitabilitat osona Sant Martí de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Prats de Lluçanes

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Roda de Ter

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Prats de Lluçanes

cèdules d'habitabilitat osona Roda de Ter

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Julia de Vilatorta

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Marti de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze de Besora

cèdules d'habitabilitat osona Sant Julia de Vilatorta

cèdules d'habitabilitat osona Sant Marti de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Quirze de Besora

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Seva

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Taradell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Tona

cèdules d'habitabilitat osona Seva

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Torello

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vic

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Les Masies de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Vic

cèdules d'habitabilitat osona Les Masies de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Prat de Lluçanes

 

 

cèdules d'habitabilitat osona Prat de Lluçanes

 

 

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 El Bruc

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Calaf

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia el bruc

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia calaf

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Capellades

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Hostalets de Pierola

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Igualada

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia capellades

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Hostalets de Pierola

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Igualada

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Masquefa

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Òdena

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Piera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Masquefa

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia odena

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Piera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Pobla de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Martí de Tous

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Margarida de Montbui

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia La Pobla de Claramunt

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Sant Martí de Tous

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Santa Margarida de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 La Torre de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vallbona d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Vilanova del Camí

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia La torre de Claramunt

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Vallbona d'Anoia

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 anoia Vilanova del Camí

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Moianès

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Moià

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Santa Maria d'Oló

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Moià

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Calders

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Monistrol de Calders

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Granera

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Calders

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Monistrol de Calders

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Granera

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellçol

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Sant Quirze Safaja

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Castellcir

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes castellterçol

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Sant Quirze Safaja

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Castellcir

Cèdula d'Habitabilitat decret 259/2003 Collsupina

   

cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 moianes Collsupina

   
     
     
cèdula d'habitabilitat Decret 259/2003 Barcelona
creat per jc 2012-2022
creative commons