Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostre navegació i preferències, entre altres tasques, més informació.
Per continuar navegant heu d'acceptar la nostra Política de privacitat i cookies.


Informació important sobre Política de privadesa i de cookies +
Cèdula Habitabilitat 11 d'agost 1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèdula Habitabilitat Decret 141/2012

Cèdula d'Habitabilitat i Certificat Energètic

Demanar Pressupost al Formulari, ó Tel. 935 648 990

    Cèdula Habitabilitat districtes i Barris Badalona Cèdula Habitabilitat districtes i Barris Badalona Cèdula Habitabilitat districtes i Barris Badalona Cèdula Habitabilitat districtes i Barris Badalona

Condicions dels habitatges construïts:

amb anterioritat a l'11 d'agost de 1984

Característiques de la construcció que conforma o afecta l’habitatge, referents a la construcció:

- Ser sòlida.

- Evitar que traspuï humitat.

- Ser estanca a les aigües pluvials.

- Evitar la inundació de l’habitatge.

- El sòl trepitjable tant de l’habitatge com del seu accés ha d’estar completament pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill a les persónes.

- Els desnivells superior a 0,60 m. es protegiran amb elements protectors o baranes resistents als cops.

Característiques de la construcció que conforma o afecta l’habitatge, referents a les instal.lacions:

1. LA FONTANERIA: el subministrament directament de la xarxa o be si te captació pròpia o aforament, el dipòsit ha de ser de 200 litres per habitatge, estar en bones condicions físiques i sanitàries. Instal.lació d'aigua freda, ha d'estar en bon estat de manteniment, ha de dona servei com a mínim a la pica de la cuina, al lavabo a la banyera o la dutxa segons el cas i al equip de rentat de roba. Instal.lació d'aigua calenta sanitària, ha d'estar en bon estat de manteniment, ha de dona servei com a mínim a la pica de la cuina, al lavabo a la banyera o la dutxa segons el cas i admetre un consum seguit d'aigua calent sanitària de 50 litres a una temperatura de 40º C. amb un cabal mínim de 10 litres per minut.

2. LA ELECTRICITAT: Si l’habitatge està situat en un nucli urbà, o té la possibilitat d’estar connectat a una xarxa exterior de subministrament d’energia elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d’un habitatge situat en nucli urbà, es garantiran les següents condicions: La totalitat de la instal.lació no implica un risc per a les persónes, ni produir pertorbacions en el normal funcionament d'altres instal.lacions.

MECANISMES: ha de disposar com a mínim d'un interruptor de control de potència "ICP". Un o més punts de llum amb interruptor independent a l'interior de cada peça. Endolls, un per cada aparell obligatori, 2 o més a la dependència de la sala, 2 unitats a la cuina i un a cada habitació, en el cas de dependència sala amb cuina incorporada el numero d'endolls serà de 4 o més.

Característiques de la construcció que conforma o afecta l’habitatge, Espais previs d'acces a l'habitatge:

1. L'ACCÉS A L'HABITATGE: no pot servir d'acces obligat a cualsevol local que no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari.L’accés a l’habitatge és la porta que comunica l’habitatge amb l’exterior. Aquest accés no pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge o comunitari. Els espais d’accés de l’edifici que el conté han de tenir un sistema elèctric d’il·luminació de manera que quan s’hi transiti puguin quedar il·luminats.

2. REQUISITS DE L'HABITATGE: ha d'estar compost d'una sala, una cambra higiènica, un equip de cuina instal.lat i permetre la instal.lació directa de un equip de rentat de roba. La superfície útil mínima interior serà mes gran o igual a 20 m² amb una alçada lliure mes gran o igual a 1,90 m.

Excepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15 m² i 20 m² que hagin estat construïts amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret.

Les condicions de les estances són:

LA SALA tindrà una superfície útil igual o més gran de 10 m², en el cas de contenir el equip de cuina aquesta superfície serà més gran de 14 m². tindrà una obertura a façana directa o a través de galeria a espai públic, pati interior d'illa o pati de parcel.la amb una superfície més gran o igual a 4 m² i permetre la inscripció d'un cercle de diàmetre més gran o igual a 1,80 m. La superfície de la obertura es trobarà a una alçada entre 0.80 i 2,00 m. i serà més gran o igual a 0,80 m². Estarà configurat amb una alçada més gran o igual a 1.90 m. ha de admetre la inscripció d'un quadrat de 2,40 x 2,40 m., no tenir cap estrangulament en planta inferior a 1,40 m., excepte el cas de sala d'estar-cuina. En el cas de que la sala inclogui la cuina la superfície vertical oberta que relacioni el dos espais serà més gran o igual a 1,40m. Les seves caraterístiques són No conté cap aparell higiènic i a través de la seva obertura no podrà ventilar-se cap altre peça.

LES HABITACIONS tindrà una superfície útil igual o més gran de 5 m², tindrà una obertura a façana directa o a través de galeria a espai públic, pati interior d'illa o pati de parcel.la amb una superfície més gran o igual a 4 m² i permetre la inscripció d'un cercle de diàmetre més gran o igual a 1,80 m. La superfície de la obertura es trobarà a una alçada entre 0.80 i 2,00 m. i serà més gran o igual a 0,40 m². Estarà configurat amb una alçada més gran o igual a 1.90 m. ha de admetre la inscripció d'un quadrat de 1,80 x 1.80 m. Les seves caraterístiques són, que es pugi independitzar, No conté cap aparell higiènic que sigui vàter safareig o abocador, ni equip obligatori de rentat de roba.

LA CUINA com a peça independent, estarà configurat amb una alçada més gran o igual a 1.90 m. La seva ventilació serà a l'aire lliure o a través de conducte. En el cas de conducte vertical pot esta activat estàticament o mecànicament, en el cas de ser horitzontal activat mecànicament.

CAMBRES HIGIÈNIQUES esta en bon estat i conté per un vàter, un lavabo, una dutxa o banyera, la ventilació directa a l'aire lliure o a través de conducte. En el cas de conducte vertical pot esta activat estàticament o mecànicament, en el cas de ser horitzontal activat mecànicament, amb una alçada més gran o igual a 1.90 m. es independitzable, la dutxa o banyera té impermeabilitzat el seu sòl i els seus paraments fins a una alçada més gran o igual 2,10 m.

EQUIP DE RENTAT DE ROBA: Disposa de una presa d'aigua freda, un desguàs i una presa de corrent.

GALERIA: si existeix, ventila mitjançant un finestral que dóna directament a l'aire lliure. La seva superfície vidriada ha de ser més gran o igual al 60 % de la superfície de façana. La superfície d'iluminació i ventilació ha de ser més gran o igual a la suma de superfícies d'il.luminació i ventilació de les estances que s'obrin a l'exterior.

 

 
 

Poblacions amb servei de Cèdules d'Habitabilitat i Certificat Enegètic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Comarca Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Occidental

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental

cèdula d'habitabilitat barcelones

cèdula d'habitabilitat valles occidental

cèdula d'habitabilitat valles oriental

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Maresme

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Baix LLobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Garraf

cèdula d'habitabilitat maresme

cèdula d'habitabilitat baix llobregat

cèdula d'habitabilitat anoia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bàges

cèdula d'habitabilitat alt penedès

cèdula d'habitabilitat Anoia

cèdula d'habitabilitat Bàges

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Eixample

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sants Montjuic

cèdula d'habitabilitat barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat barcelona eixample

cèdula d'habitabilitat barcelona santsmontjuic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Gràcia

cèdula d'habitabilitat barcelona les corts

cèdula d'habitabilitat barcelona sarria sant gervasi

cèdula d'habitabilitat barcelona gracia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat barcelona horta guinardo

cèdula d'habitabilitat barcelona nou barris

cèdula d'habitabilitat barcelona sant andreu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Martí

   

cèdula d'habitabilitat barcelona nou barris

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Ciutat Vella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Raval

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Gótic

cèdula d'habitabilitat barcelona ciutat vella

cèdula d'habitabilitat barcelona ciutat vella El Raval

cèdula d'habitabilitat barcelona ciutat vella El Gótic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Pere Santa Caterina La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Barceloneta

 

cèdula d'habitabilitat barcelona ciutat vella Sant Pere Santa Caterina La Ribera

cèdula d'habitabilitat barcelona ciutat vella Barceloneta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Fort Pienc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sagrada Familia

cèdula d'habitabilitat barcelona Eixample

cèdula d'habitabilitat barcelona Eixample Fort Pienc

cèdula d'habitabilitat barcelona Eixample Sagrada Familia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Dreta de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Antiga Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat barcelona Dreta de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat barcelona Eixample Antiga Esquerra de l'Eixample

cèdula d'habitabilitat barcelona Nova Esquerra de l'Eixample

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sants Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Hostafrancs

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Bordeta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Font de Guatlla

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Marina del Port

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc La Bordeta

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc El Poble Sec

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Marina del Prat Vermell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sants

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sants Badal

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc La Marina del Prat Vermell

cèdula d'habitabilitat Sants Montjuïc Sants

cèdula d'habitabilitat Sants Badal

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Les Corts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Maternitat i Sant Ramon

cèdula d'habitabilitat barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat barcelona Les Corts

cèdula d'habitabilitat barcelona Les Corts La Maternitat i Sant Ramon

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Les Corts Pedralbes

   

cèdula d'habitabilitat barcelona Les Corts Pedralbes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sarrià Sant Gervasi

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Putget i Farró

cèdula d'habitabilitat Sarrià Sant Gervasi

cèdula d'habitabilitat Vallvidriera, El Tibidabo i Les Planes

cèdula d'habitabilitat Putget i Farró

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sarrià Les Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Gervasi Bonanova

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Gervasi Galvany

cèdula d'habitabilitat Sarrià Les Tres Torres

cèdula d'habitabilitat Sant Gervasi Bonanova

cèdula d'habitabilitat Sant Gervasi Galvany

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sarrià

   

cèdula d'habitabilitat barcelona Sarrià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Coll

cèdula d'habitabilitat Gràcia

cèdula d'habitabilitat El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova

cèdula d'habitabilitat El Coll

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Vallcarca Els Penitents

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Vila de Gràcia

cèdula d'habitabilitat Gràcia La Salut

cèdula d'habitabilitat Vallcarca Els Penitents

cèdula d'habitabilitat Vila de Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Horta Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Can Baró

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona EL Baix Guinardó

cèdula d'habitabilitat Horta Guinardó

cèdula d'habitabilitat Can Baró

cèdula d'habitabilitat EL Baix Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona EL Carmel

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Guinardó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Horta

cèdula d'habitabilitat Horta Guinardó EL Carmel

cèdula d'habitabilitat El Guinardó

cèdula d'habitabilitat Horta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Clota

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Font d'en Fargues

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Teixonera

cèdula d'habitabilitat Horta Guinardó La Clota

cèdula d'habitabilitat La Font d'en Fargues

cèdula d'habitabilitat La Teixonera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Vall d'Hebron

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Montbau

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Genís dels Agudells

cèdula d'habitabilitat Horta Guinardó La Vall d'Hebron

cèdula d'habitabilitat Montbau

cèdula d'habitabilitat Sant Genís dels Agudells

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Nou Barris

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Can Peguera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Canyelles

cèdula d'habitabilitat Nou Barris

cèdula d'habitabilitat Can Peguera

cèdula d'habitabilitat Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Ciutat Meridiana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Turó de la Peira

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Guineueta

cèdula d'habitabilitat Ciutat Meridiana

cèdula d'habitabilitat El Turó de la Peira

cèdula d'habitabilitat La Guineueta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Prosperitat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Les Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Trinitat Nova

cèdula d'habitabilitat La Prosperitat

cèdula d'habitabilitat Les Roquetes

cèdula d'habitabilitat La Trinitat Nova

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Porta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Torre Baró

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Vallbona

cèdula d'habitabilitat Porta

cèdula d'habitabilitat Torre Baró

cèdula d'habitabilitat Vallbona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Verdún

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Vilapicina i Torre Llobeta

 

cèdula d'habitabilitat Verdún

cèdula d'habitabilitat Vilapicina i Torre Llobeta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Baró de Viver

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Bon Pastor

cèdula d'habitabilitat Sant Andreu

cèdula d'habitabilitat Baró de Viver

cèdula d'habitabilitat Bon Pastor

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Congrés i Els Indians

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Navas

cèdula d'habitabilitat El Congrés i Els Indians

cèdula d'habitabilitat La Sagrera

cèdula d'habitabilitat Navas

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Andreu Palomar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Trinitat Vella

 

cèdula d'habitabilitat Sant Andreu Palomar

cèdula d'habitabilitat Trinitat Vella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Sant Martí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Camp de l'Arpa del Clot

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Clot

cèdula d'habitabilitat Sant Martí

cèdula d'habitabilitat El Camp de l'Arpa del Clot

cèdula d'habitabilitat El Clot

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Parc i La Llacuna del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Villa Olimpica del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona El Poblenou

cèdula d'habitabilitat El Parc i La Llacuna del Poblenou

cèdula d'habitabilitat La Villa Olimpica del Poblenou

cèdula d'habitabilitat El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Besòs i El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona Provençals del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou

cèdula d'habitabilitat Besòs i El Maresme

cèdula d'habitabilitat Provençals del Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barcelona La Verneda i la Pau

   

cèdula d'habitabilitat La Verneda i la Pau

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat

   

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Gran Vía

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Centre

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat gran via

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat La Torrassa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat El Gornal

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Bellvitge

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat la torrassa

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat el gornal

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat Bellvitge

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Sant Feliu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Pubilla Casas

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat can serra

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat sat feliu

cèdula d'habitabilitat l'hospitalet del llobregat Pubilla Casas

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Collblanc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Santa Eulalia

cèdula habitabilitat hospitalet llobregat sant josep

cèdula habitabilitat l'hospitalet llobregat collblanc

cèdula habitabilitat l'hospitalet llobregat santa eulalia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat La Florida

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Hospitalet del Llobregat Les Planes

 

cèdula habitabilitat l'hospitalet llobregat la florida

cèdula habitabilitat l'hospitalet llobregat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Adrià de Besòs

   

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Adrià de Besòs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Adrià de Besòs Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Adrià de Besòs Nord NII-Autopista

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs casc antic

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs nord nacional II autopista

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Joan Baptista

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Trajana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Monsolís

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs sant joan baptista

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs trajana

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs monsolís

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Catalana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Besós

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Mina

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs la catalana

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs

cèdula habitabilitat sant adrià de Besòs la mina

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona

   

cèdula habitabilitat badalona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Canyadó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Casagemes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Centre

cèdula habitabilitat badalona canyado

cèdula habitabilitat badalona casagemes

cèdula habitabilitat badalona centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Colli Pujol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Dalt La Villa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Manresà

cèdula habitabilitat badalona coll i pujol

cèdula habitabilitat badalona Dalt La Villa

cèdula habitabilitat badalona manresa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Progrés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Nova Lloreda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Sant Crist de Can Cabanes

cèdula habitabilitat badalona progres

cèdula habitabilitat badalona nova lloreda

cèdula habitabilitat badalona sant crist

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Sistrells

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Bonavista

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Bufalà

cèdula habitabilitat badalona sistrells

cèdula habitabilitat badalona Bonavista

cèdula habitabilitat badalona Bufalà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Canyet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Les Guixeres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Mas Ram

cèdula habitabilitat badalona Canyet

cèdula habitabilitat badalona les guixeres

cèdula habitabilitat badalona mas ram

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Montigalà Oriental

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona La Morera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Pomar

cèdula habitabilitat badalona montigala

cèdula habitabilitat badalona la morera

cèdula habitabilitat badalona pomar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Pomar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona La Salut

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Sant Antoni de Llefià

cèdula habitabilitat badalona pomar de dalt

cèdula habitabilitat badalona la salut

cèdula habitabilitat badalona sant antoni de llefia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Sant Joan de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Sant Mori de Llefià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Artigas

cèdula habitabilitat badalona sant joan de llefia

cèdula habitabilitat badalona sant mori de llefia

cèdula habitabilitat badalona artigas

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona El Remei

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona La Mora

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Sant Roc

cèdula habitabilitat badalona el remei

cèdula habitabilitat badalona la mora

cèdula habitabilitat badalona sant roc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Can Claris

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Congrés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Gorg

cèdula habitabilitat badalona can claris

cèdula habitabilitat badalona congres

cèdula habitabilitat badalona gorg

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Raval

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona La Pau

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Lloreda

cèdula habitabilitat badalona raval

cèdula habitabilitat badalona la pau

cèdula habitabilitat badalona lloreda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Montigalà Occidental

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bardalona Puigfred

 

cèdula habitabilitat badalona montigala occidental

cèdula habitabilitat badalona Puigfred

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet

 

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Can Mariner

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Llati

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet centre

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet can mariner

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet can llati

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Riera Alta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Guinardera

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet cementeri vell

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet riera alta

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet guinardera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Can Franquesa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Oliveres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Singuerlín

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet can franquesa

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet oliveres

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet singuerlin

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Riu Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Riu Sud

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Safaretjos

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet riu nord

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet riu sud

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet safaretjos

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, El Raval

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Santa Rosa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma de Gramenet, Fondo

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet el raval

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet santa rosa

cèdula habitabilitat santa coloma de gramenet santa fondo

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Occidental

 

 

cèdula d'habitabilitat vallès occidental

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Av. Burgos

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Av. Cantábrico

cèdula habitabilitat badia del vallès

cèdula habitabilitat badia del vallès av. cantabrico

cèdula habitabilitat badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Costa Azul

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Av. Mediterráneo

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Av. Via de la Plata

cèdula habitabilitat badia del vallès

cèdula habitabilitat badia del vallès av. cantabrico

cèdula habitabilitat badia del vallès av. cantabrico

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Calle Mallorca

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Calle Algarve

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Badia del Vallès Calle Bètica

cèdula habitabilitat badia del vallès calle marllorca

cèdula habitabilitat badia del vallès calle algarve

cèdula habitabilitat badia del vallès calle betica

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Antic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Can Gorgs

cèdula habitabilitat barberà del vallès

cèdula habitabilitat barberà del vallès antic

cèdula habitabilitat barberà del vallès can gorgs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Can Gorgs II

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Can Serra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Eixample-Can Llobet

cèdula habitabilitat barberà del vallès can gorgs II

cèdula habitabilitat barberà del vallès can serra

cèdula habitabilitat barberà del vallès can serra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Estació-Ca n'Estaper

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès La Romànica

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Parc Central

cèdula habitabilitat barberà del vallès Estació-Ca n'Estaper

cèdula habitabilitat barberà del vallès La Romànica

cèdula habitabilitat barberà del vallès Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Barberà del Vallès Parc d'Europa

   

cèdula habitabilitat barberà del vallès Parc d'Europa

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès Aire-Sol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

cèdula habitabilitat castellar del Vallès

cèdula habitabilitat castellar del Vallès Aire-Sol

cèdula habitabilitat castellar del Vallès Sant Feliu del Racó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

cèdula habitabilitat castellar del Vallès El Balcó de Sant Lloreç

cèdula habitabilitat castellar del Vallès Ca n'Avellaneda

cèdula habitabilitat castellar del Vallès Polígon industrial Can Carner

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

cèdula habitabilitat castellar del Vallès Polígon industrial Pla de la Bruguera

cèdula habitabilitat castellar del Vallès Pla de la Bruguera

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellbisbal

   

cèdula habitabilitat castellbisbal

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Can Antolí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Banús

cèdules_habitabilitat_cerdanyola

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Can Antolí

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Banús

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Bellaterra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Bonasort

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Can Sardà

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Bellaterra

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Bonasort

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Can Sardà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Can Fatjó dels Aurons

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Canaletes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Centre

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Can Fatjó dels Aurons

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Canaletes

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Cordelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Farigola

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Fontetes

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Cordelles

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Canaletes

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Fontetes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Gorgs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Montflorit

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Plana del Castell

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Gorgs

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Montflorit

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Plana del Castell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Serraparera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Terranova

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Turonet

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Serraparera

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Terranova

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Turonet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Can Xarau

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cerdanyola del Vallès Turó de Sant Pau

 

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Can Xarau

cèdula habitabilitat cerdanyola del vallès Turó de Sant Pau

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Matedepera

   

cèdula d'habitabilitat matadepera

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Centre Este

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Centre

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Centre Este

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Centre Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Centre Sud

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Centre Nord

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Centre Font Pudenta

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Centre Sud

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac La Ribera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Llevant Sud

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Serralada Marina Vallençana

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Centre La Ribera

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Llevant Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Mas Rampinyo Centre

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Llevant Nord

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Pla Mas Rampinyo

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Llevant Sud

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Montcada Nova

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Mas Duran Gurugu

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Pla d'en Coll Residencial

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Terra Nostra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Can Sant Joan

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Terra Nostra

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Montcada Nova

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Can Sant Joan Este

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montcada i Reixac Can Cuyás

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Can Sant Joan Oeste

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Can Sant Joan Sud

cèdula d'habitabilitat Montcada i Reixac Can Cuyás

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Carrer de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Sagrera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Cases Noves

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Can Falguera

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Sagrera

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Cases Noves

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Can Falguera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans La Pineda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Can Duran

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Montjuïc

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans La Pineda

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Can Duran

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Montjuïc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Can Riera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans El Castell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Can Maiol

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Can Riera

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans El Castell

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Can Maiol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans El Pins

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans l'Alzina

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Els Turons

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans l'Alzina

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans Els Turons

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Can Claudelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palau Solità i Plegamans Can Cortès

 

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans El Pins

cèdula d'habitabilitat Palau Solità i Plegamans l'Alzina

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Can Clos

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Can Mas

cèdula habitabilitat Ripollet

cèdula habitabilitat Ripollet Can Clos

cèdula habitabilitat Ripollet Can Mas

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Can Tiana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Can Vargas

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Maragall

cèdula habitabilitat Ripollet Can Tiana

cèdula habitabilitat Ripollet Can Vargas

cèdula habitabilitat Ripollet Maragall

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Afores

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Balmes

cèdula habitabilitat Ripollet Sant Andreu

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Afores

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Balmes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Avda. Catalunya

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Collserola

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Avda. Mediterrani

cèdula habitabilitat Ripollet Avda. Catalunya

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Collserola

cèdula habitabilitat Ripollet Avda. Mediterrani

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Ctra. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Magallanes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

cèdula habitabilitat Ripollet Ctra. Santiga

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Magallanes

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Nostra Sra. del Pilar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Pau Casal

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Pizarro

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Rambla Sant Andreu

cèdula habitabilitat Ripollet Pau Casal

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Pizarro

cèdula habitabilitat Ripollet Rambla Sant Andreu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Rambla Sant Esteve

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Rambla Sant Jordi

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Rambla Sant Josep

cèdula habitabilitat Ripollet Rambla Sant Esteve

cèdula habitabilitat Ripollet Sant Jordi

cèdula habitabilitat Ripollet Rambla Sant Josep

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Rambla Sant Sebastià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Sarrià de Ter

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ripollet Carrer Verge de Montserrat

cèdula habitabilitat Ripollet Rambla Sant Sebastià

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Sarrià de Ter

cèdula habitabilitat Ripollet Carrer Verge de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Sant Murç

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Castellnou

cèdula habitabilitat rubí

cèdula habitabilitat rubí Sant Murç

cèdula habitabilitat rubí Castellnou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Mir

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Solà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Fatjó

cèdula habitabilitat rubí Can Mir

cèdula habitabilitat rubí Can Solà

cèdula habitabilitat rubí Can Fatjó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Sant Jordi Park

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Serrafossà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Els Avets

cèdula habitabilitat rubí Sant Jordi Park

cèdula habitabilitat rubí Can Serrafossà

cèdula habitabilitat rubí Els Avets

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí La Perla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Ximelis

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Ca n'Alzamora

cèdula habitabilitat rubí La Perla del Vallès

cèdula habitabilitat rubí Can Ximelis

cèdula habitabilitat rubí Ca n'Alzamora

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Les Torres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí 25 de Setembre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Progrés

cèdula habitabilitat rubí Les Torres

cèdula habitabilitat rubí 25 de Setembre

cèdula habitabilitat rubí Progrés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Vallhonrat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Ajuntamnet

cèdula habitabilitat rubí Can Vallhonrat

cèdula habitabilitat rubí Casc Antic

cèdula habitabilitat rubí Ajuntamnet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Jutjats

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Zona Ateneu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Zona Nord

cèdula habitabilitat rubí Jutjats

cèdula habitabilitat rubí Zona Ateneu

cèdula habitabilitat rubí Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí La Serreta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Ca n'oriol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Can Rossés

cèdula habitabilitat rubí La Serreta

cèdula habitabilitat rubí Ca n'oriol

cèdula habitabilitat rubí Can Rossés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí El Celler

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Mercat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Maristes

cèdula habitabilitat rubí El Celler

cèdula habitabilitat rubí Mercat

cèdula habitabilitat rubí Maristes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rubí Zona Inem

   

cèdula habitabilitat rubí Zona Inem

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Barris

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell centre

cèdula habitabilitat sabadell

cèdula habitabilitat sabadell

cèdula habitabilitat sabadell centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Hostafrancs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Cobertera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Laietana

cèdula habitabilitat sabadell Hostafrancs

cèdula habitabilitat sabadell Cobertera

cèdula habitabilitat sabadell Laietana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Sol i Paradís

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Av. Eixample

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Creu Alta

cèdula habitabilitat sabadell Sol i Paradís

cèdula habitabilitat sabadell Av. Eixample

cèdula habitabilitat sabadell Creu Alta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Can Puiggener

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Togores

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Ca n'Oriac

cèdula habitabilitat sabadell Can Puiggener

cèdula habitabilitat sabadell Togores

cèdula habitabilitat sabadell Ca n'Oriac

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Torreguitart

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Torrent de Capellà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Sant Julià

cèdula habitabilitat sabadell Torreguitart

cèdula habitabilitat sabadell Torrent de Capellà

cèdula habitabilitat sabadell Sant Julià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell La Plana del Pintor

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Can Deu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell La Roureda

cèdula habitabilitat sabadell La Plana del Pintor

cèdula habitabilitat sabadell Can Deu

cèdula habitabilitat sabadell La Roureda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell La Concòrdia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Can Borgonyó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Can Rull

cèdula habitabilitat sabadell La Concòrdia

cèdula habitabilitat sabadell Can Borgonyó

cèdula habitabilitat sabadell Can Rull

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Cifuentes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Via Alexandra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Can Llong

cèdula habitabilitat sabadell Cifuentes

cèdula habitabilitat sabadell Via Alexandra

cèdula habitabilitat sabadell Can Llong

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Eix Macià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Gràcia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Can Feu

cèdula habitabilitat sabadell Eix Macià

cèdula habitabilitat sabadell Gràcia

cèdula habitabilitat sabadell Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Els Merinals

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Oest

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell La Creu de Barberà

cèdula habitabilitat sabadell Els Merinals

cèdula habitabilitat sabadell Oest

cèdula habitabilitat sabadell La Creu de Barberà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Les Termes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Espronceda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Campoamor

cèdula habitabilitat sabadell Les Termes

cèdula habitabilitat sabadell Espronceda

cèdula habitabilitat sabadell Campoamor

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Santa Pau

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell El Poblenou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Torre-Romeu

cèdula habitabilitat sabadell Santa Pau

cèdula habitabilitat sabadell El Poblenou

cèdula habitabilitat sabadell Torre-Romeu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sabadell Sector Est

   

cèdula habitabilitat sabadell Sector Est

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Barrios

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Eixample Est

cèdula d'habitabilitat sant cugat barrios

cèdula d'habitabilitat sant cugat

cèdula d'habitabilitat sant cugat Eixample Est

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Pla de Vinyet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Torreblanca

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Monestir

cèdula d'habitabilitat sant cugat Pla de Vinyet

cèdula d'habitabilitat sant cugat Torreblanca

cèdula d'habitabilitat sant cugat Monestir

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Centre Est

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat El Coll

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Magí

cèdula d'habitabilitat sant cugat Centre Est

cèdula d'habitabilitat sant cugat El Coll

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Magí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Sant Francesc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Roquetes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Coll Favá

cèdula d'habitabilitat sant cugat Sant Francesc

cèdula d'habitabilitat sant cugat Roquetes

cèdula d'habitabilitat sant cugat Coll Favá

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Sant Domènec

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Volpelleres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Canyameres

cèdula d'habitabilitat sant cugat Sant Domènec

cèdula d'habitabilitat sant cugat Volpelleres

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Canyameres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat La Guinardera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Sant Mamet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Barata

cèdula d'habitabilitat sant cugat La Guinardera

cèdula d'habitabilitat sant cugat Sant Mamet

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Barata

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Trabal

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Eixample Sud

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Majó

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Trabal

cèdula d'habitabilitat sant cugat Eixample Sud

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Majó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Pla de la Pagesa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Nucli Oest

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat El Colomer

cèdula d'habitabilitat sant cugat Pla de la Pagesa

cèdula d'habitabilitat sant cugat Nucli Oest

cèdula d'habitabilitat sant cugat El Colomer

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Parc Central

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Borrull

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Les Planes

cèdula d'habitabilitat sant cugat Parc Central

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Borrull

cèdula d'habitabilitat sant cugat Les Planes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Cortés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat La Floresta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Fontanals

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Cortés

cèdula d'habitabilitat sant cugat La Floresta

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Fontanals

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Mas Gener

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Turó de Can Mates

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Mira Sol

cèdula d'habitabilitat sant cugat Mas Gener

cèdula d'habitabilitat sant cugat Turó de Can Mates

cèdula d'habitabilitat sant cugat Mira Sol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Turó de Can Mates-ctra. Rubí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Cabassa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cugat Can Rabella

cèdula d'habitabilitat sant cugat Turó de Can Mates-ctra Rubí

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Cabassa

cèdula d'habitabilitat sant cugat Can Rabella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Barrios

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès El Turonet

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès El Turonet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Parc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Jardí

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Parc

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Les Fonts

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Jardí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Pallars

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Casablanques

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Feu

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Pallars

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Casblanques

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Feu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Torres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Llobet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Vall Suau

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Torres

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Llobet

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Vall Suau

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Feliu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Mas Durán

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès El Castellet

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Feliu

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Mas Durán

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès El Castellet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Les Rosales

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès El Poble Sec

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Canals

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Les Rosales

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès El Poble Sec

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Canals

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Sota Vía

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Casellfort

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Casc Antic

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Sota Vía

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Casellfort

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Plaça de la Vila

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze del Vallès Can Llobateres

 

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Plaça de la Vila

cèdula habitabilitat sant quirze del vallès Can Llobateres

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Barris

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Barris La Florida

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda La Florida

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Polígon Santiga

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Av. Ausiàs March

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Av. Barcelona

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Polígon Santiga

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Av. Ausiàs March

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Av. Barcelona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Av. Girona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Av. Sabadell

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Av. Girona

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Av. Mossèn Jacint Verdaguer

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Av. Sabadell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Av. Santiga

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Sant Antoni

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Av. Santiga

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Carrer Sant Antoni

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Carrer Igansi Iglesias

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpètua de Mogoda Tierno Galvan

 

 

cèdula habitabilitat Santa Perpetua de Mogoda Tierno Galvan

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sentmenat

   

cèdula d'habitabilitat Sentmenat

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Barrios

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Centro

cèdula d'habitabilitat Terrassa

cèdula d'habitabilitat Terrassa

cèdula d'habitabilitat Terrassa Centro

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Antic Poble de Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Vallparadís

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Cementeri Vell

cèdula d'habitabilitat Terrassa Antic Poble de Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Terrassa Vallparadís

cèdula d'habitabilitat Terrassa Cementeri Vell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Ca n'Anglada

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Montserrat

cèdula d'habitabilitat Terrassa Plaza Catalunya-Escuela Industrial

cèdula d'habitabilitat Terrassa Ca n'Anglada

cèdula d'habitabilitat Terrassa Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Torre Sana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Vilardell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Palet

cèdula d'habitabilitat Terrassa Torre Sana

cèdula d'habitabilitat Terrassa Vilardell

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Palet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Palet II

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Segle XX

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Jofresa

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Palet II

cèdula d'habitabilitat Terrassa Segle XX

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Jofresa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Xúquer

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Guadalhorce

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Perellada

cèdula d'habitabilitat Terrassa Xúquer

cèdula d'habitabilitat Terrassa Guadalhorce

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Perellada

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Les Fonts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Ca N'Aurell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa La Maurina

cèdula d'habitabilitat Terrassa Les Fonts

cèdula d'habitabilitat Terrassa Ca N'Aurell

cèdula d'habitabilitat Terrassa La Maurina

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Roc Blanc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa La Cogullada

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Les Martines

cèdula d'habitabilitat Terrassa Roc Blanc

cèdula d'habitabilitat Terrassa La Cogullada

cèdula d'habitabilitat Terrassa Les Martines

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Palet de Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Vista Alegre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Sant Pere

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Palet de Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Terrassa Vista Alegre

cèdula d'habitabilitat Terrassa Sant Pere

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Boada del Pi

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Boada Casc Antic

cèdula d'habitabilitat Terrassa Poble Nou-Zona Esportiva

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Boada del Pi

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Boada Casc Antic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Roca

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Torrent d'en Pere Parres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Pla de Bon Aire

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Roca

cèdula d'habitabilitat Terrassa Torrent d'en Pere Parres

cèdula d'habitabilitat Terrassa Pla de Bon Aire

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Gonteres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Font de l'Espardenyera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Sant Pere Nord

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Gonteres

cèdula d'habitabilitat Terrassa Font de l'Espardenyera

cèdula d'habitabilitat Terrassa Sant Pere Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Sant Llorenç

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Ègara

cèdula d'habitabilitat Terrassa Sant Llorenç

cèdula d'habitabilitat Terrassa Les Arenes-Cnat Montllor-La Gripa

cèdula d'habitabilitat Terrassa Ègara

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Terrassa Can Tusell

   

cèdula d'habitabilitat Terrassa Can Tusell

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vacarisses

   

cèdula habitabilitat vacarisses

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Valldoreix

   

cèdula d'habitabilitat Valldoreix

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Polinyà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Rellinars

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Ullastrell

cèdula d'habitabilitat polinya

cèdula d'habitabilitat rellinars

cèdula d'habitabilitat ullastrell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Gallifa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Lloreç Savall

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Perpetua de Mogoda

cèdula d'habitabilitat gallifa

cèdules_habitabilitat_sant_llorenç-savall

cèdula d'habitabilitat sant llorenç-savall

     
     

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental Sur

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Llagosta

cèdula habitabilitat valles oriental

cèdula habitabilitat valles oriental

cèdula habitabilitat la llagosta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Mollet del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montmeló

cèdula habitabilitat Martorelles

cèdula habitabilitat Mollet del Vallès

cèdula habitabilitat Montmeló

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montornès del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Maria de Martorelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Fost de Campsentelles

cèdula habitabilitat Montornès del Vallès

cèdula habitabilitat Santa Maria de Martorelles

cèdula habitabilitat Sant Fost de Campsentelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallromanes

   

cèdula habitabilitat Vallromanes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Canovelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cardedeu

cèdula habitabilitat Vallès Oriental

cèdula habitabilitat Canovelles

cèdula habitabilitat Cardedeu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Can Bassa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Can Gili

cèdula habitabilitat Granollers

cèdula habitabilitat Granollers Can Bassa

cèdula habitabilitat Granollers Can Gili

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Can Monic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Centre

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Congost

cèdula habitabilitat Granollers Can Monic

cèdula habitabilitat Granollers Centre

cèdula habitabilitat Granollers Congost

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Font Verda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Hostal

cèdula habitabilitat Granollers Font Verda

cèdula habitabilitat Granollers Nord

cèdula habitabilitat Granollers Hostal

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Instituts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Joan Prim

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Lledoner

cèdula habitabilitat Granollers Instituts

cèdula habitabilitat Granollers Joan Prim

cèdula habitabilitat Granollers Lledoner

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Palou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Sant Miquel

cèdula habitabilitat Granollers Palou

cèdula habitabilitat Granollers Ponent

cèdula habitabilitat Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Ponent

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Sant Miquel

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Sota del Camí Ral

cèdula habitabilitat Granollers Ponent

cèdula habitabilitat Granollers Sant Miquel

cèdula habitabilitat Granollers Sota del Camí Ral

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Tres Torres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granollers Zona Industrial

cèdula habitabilitat Granollers Tres Torres

cèdula habitabilitat Granollers Zona Industrial

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Roca del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Les Franqueses del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Llinars del Vallès

cèdula habitabilitat Granollers

cèdula habitabilitat La Roca del Vallès

cèdula habitabilitat Llinars del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vilanova del Vallès

   

cèdula habitabilitat Vilanova del Vallès

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental Zona Central Est

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bigues i Riells

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Lliça d'Amunt

cèdula habitabilitat Vallès Oriental

cèdula habitabilitat Bigues i Riells

cèdula habitabilitat Lliça d'Amunt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Lliça de Vall

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Parets del Vallés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Eulàlia de Ronçana

cèdula habitabilitat Lliça de Vall

cèdula habitabilitat Parets del Vallés

cèdula habitabilitat Santa Eulàlia de Ronçana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental Zona Nord Est

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Campins

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Gualba

cèdula habitabilitat Vallès Oriental

cèdula habitabilitat Campins

cèdula habitabilitat Gualba

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montseny

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Antoni Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Celoni

cèdula habitabilitat Montseny

cèdula habitabilitat Sant Antoni Vilamajor

cèdula habitabilitat Sant Celoni

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Esteve de Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Pere de Vilamajor

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Maria Palautordera

cèdula habitabilitat Sant Esteve de Palautordera

cèdula habitabilitat Sant Pere de Vilamajor

cèdula habitabilitat Santa Maria Palautordera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallgorgina

   

cèdula habitabilitat Vallgorgina

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental Zona Nord Oest

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Caldes de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Feliu de Codines

cèdula habitabilitat Vallès Oriental Zona Nord Oest

cèdula habitabilitat Caldes de Montbui

cèdula habitabilitat Sant Feliu de Codines

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallès Oriental Zona Nord

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Aiguafreda

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Figaró Montmany

cèdula habitabilitat Vallès Oriental Zona Nord

cèdula habitabilitat Aiguafreda

cèdula habitabilitat Figaró Montmany

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Garriga

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 l'Ametlla del Vallès

 

cèdula habitabilitat La Garriga

cèdula habitabilitat l'Ametlla del Vallès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Baix Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Abrera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castelldefels

cèdula habitabilitat Baix Llobregat

cèdula habitabilitat Abrera

cèdula habitabilitat Castelldefels

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cornellà Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Gavà

cèdula habitabilitat Cervelló

cèdula habitabilitat Cornellà Llobregat

cèdula habitabilitat Gavà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Martorell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Molins de Rei

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Olesa de Montserrat

cèdula habitabilitat Martorell

cèdula habitabilitat Molins de Rei

cèdula habitabilitat Olesa de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Pallejà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Andeu de la Barca

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Boi de Llobregat

cèdula habitabilitat Pallejà

cèdula habitabilitat Sant Andeu de la Barca

cèdula habitabilitat Sant Boi de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Climent de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Esteve Sesrrovires

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Feliu de Llobregat

cèdula habitabilitat Sant Climent de Llobregat

cèdula habitabilitat Sant Esteve Sesrrovires

cèdula habitabilitat Sant Feliu de Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Joan d'Espí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Viçens dels Horts

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Coloma Cervelló

cèdula habitabilitat Sant Joan d'Espí

cèdula habitabilitat Sant Viçens dels Horts

cèdula habitabilitat Santa Coloma Cervelló

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Viladecans

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Papiol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Prat del Llobregat

cèdula habitabilitat Viladecans

cèdula habitabilitat El Papiol

cèdula habitabilitat El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Esparraguera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Esplugues de Llobregat

cèdula habitabilitat El Prat del Llobregat

cèdula habitabilitat El Prat del Llobregat

cèdula habitabilitat El Prat del Llobregat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Maresme

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Alella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Arenys de Mar

cèdula habitabilitat El Maresme

cèdula habitabilitat Alella

cèdula habitabilitat Arenys de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Arenys de Munt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Argentona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cabrera de Mar

cèdula habitabilitat Arenys de Munt

cèdula habitabilitat Argentona

cèdula habitabilitat Cabrera de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cabrils

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Caldes d'Estrac

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Calella

cèdula habitabilitat Cabrils

cèdula habitabilitat Caldes d'Estrac

cèdula habitabilitat Calella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Canet de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Dosrrius

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Malgrat de Mar

cèdula habitabilitat Canet de Mar

cèdula habitabilitat Dosrrius

cèdula habitabilitat Malgrat de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Masnou

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Mataró

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Montgat

cèdula habitabilitat El Masnou

cèdula habitabilitat Mataró

cèdula habitabilitat Montgat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Òrrius

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Palafolls

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Pineda de Mar

cèdula habitabilitat Òrrius

cèdula habitabilitat Palafolls

cèdula habitabilitat Pineda de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Premià de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Premià de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Andreu Llavaneres

cèdula habitabilitat Premià de Dalt

cèdula habitabilitat Premià de Mar

cèdula habitabilitat Sant Andreu Llavaneres

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Cebrià de Vallalta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Pol de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Viçens de Montalt

cèdula habitabilitat Sant Cebrià de Vallalta

cèdula habitabilitat Sant Pol de Mar

cèdula habitabilitat Sant Viçens de Montalt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Susanna

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Teià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Tiana

cèdula habitabilitat Santa Susanna

cèdula habitabilitat Teià

cèdula habitabilitat Tiana

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Tordera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vilasar de Dalt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vilasar de Mar

cèdula habitabilitat Tordera

cèdula habitabilitat Vilasar de Dalt

cèdula habitabilitat Vilasar de Mar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Garraf

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Canyelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cubelles

cèdula habitabilitat El Garraf

cèdula habitabilitat Canyelles

cèdula habitabilitat Cubelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Olivella

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sitges

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Pere de Ribes

cèdula habitabilitat Olivella

cèdula habitabilitat Sitges

cèdula habitabilitat Sant Pere de Ribes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vilanova i la Geltrú

   

cèdula habitabilitat Vilanova i la Geltrú

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Bages

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Aguilar de Segarra

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Artés

cèdula habitabilitat Bages

cèdula habitabilitat Aguilar de Segarra

cèdula habitabilitat Artés

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Avinyó

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Balsareny

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Callús

cèdula habitabilitat Avinyó

cèdula habitabilitat Balsareny

cèdula habitabilitat Callús

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Cardona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellbell i el Vilar

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellgallí

cèdula habitabilitat Cardona

cèdula habitabilitat Castellbell i el Vilar

cèdula habitabilitat Castellgallí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellnou de Bages

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Fonollosa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Manresa

cèdula habitabilitat Castellnou de Bages

cèdula habitabilitat Fonollosa

cèdula habitabilitat Manresa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Moià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Monistrol de Montserrat

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Navarcles

cèdula habitabilitat Moià

cèdula habitabilitat Monistrol de Montserrat

cèdula habitabilitat Navarcles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Navàs

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Pont de Vilomara i Rocafort

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sallent

cèdula habitabilitat Navàs

cèdula habitabilitat Pont de Vilomara i Rocafort

cèdula habitabilitat Sallent

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Fruitós de Bages

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Joan Vilatorrada

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Salvador de Guardiola

cèdula habitabilitat Sant Fruitós de Bages

cèdula habitabilitat Sant Joan Vilatorrada

cèdula habitabilitat Sant Salvador de Guardiola

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Viçens de Castellet

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santpedor

cèdula habitabilitat Sant Viçens de Castellet

cèdula habitabilitat Santa Maria d'Oló

cèdula habitabilitat Santpedor

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Súria

   

cèdula habitabilitat Súria

   

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Alt Penedès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellet i el Gornal

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Gelida

cèdula habitabilitat Alt Penedès

cèdula habitabilitat Castellet i el Gornal

cèdula habitabilitat Gelida

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Granada

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Mediona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Olesa de Benesvalls

cèdula habitabilitat La Granada

cèdula habitabilitat Mediona

cèdula habitabilitat Olesa de Benesvalls

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Olèrdola

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Llorenç D'Hortons

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Martí Sarroca

cèdula habitabilitat Olèrdola

cèdula habitabilitat Sant Llorenç D'Hortons

cèdula habitabilitat Sant Martí Sarroca

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Pere de Riudebitlles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quintí de Mediona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Sadurní d'Anoia

cèdula habitabilitat Sant Pere de Riudebitlles

cèdula habitabilitat Sant Quintí de Mediona

cèdula habitabilitat Sant Sadurní d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Margarida i els Monjos

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Subirats

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Torrelavit

cèdula habitabilitat Santa Margarida i els Monjos

cèdula habitabilitat Torrelavit

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Torrelles de Foix

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vilafranca del Penedès

 

cèdula habitabilitat Torrelles de Foix

cèdula habitabilitat Vilafranca del Penedès

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Osona

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Balenyà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Calldetenes

cèdules d'habitabilitat osona

cèdules d'habitabilitat osona Balenyà

cèdules d'habitabilitat osona Calldetenes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Manlleu

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Martí de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Manlleu

cèdules d'habitabilitat osona Sant Martí de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Prats de Lluçanes

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Roda de Ter

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Hipòlit de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Prats de Lluçanes

cèdules d'habitabilitat osona Roda de Ter

cèdules d'habitabilitat osona Sant Hipòlit de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Julia de Vilatorta

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Marti de Centelles

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze de Besora

cèdules d'habitabilitat osona Sant Julia de Vilatorta

cèdules d'habitabilitat osona Sant Marti de Centelles

cèdules d'habitabilitat osona Sant Quirze de Besora

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Seva

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Taradell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Tona

cèdules d'habitabilitat osona Seva

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Torello

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vic

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Les Masies de Voltregà

cèdules d'habitabilitat osona Taradell

cèdules d'habitabilitat osona Vic

cèdules d'habitabilitat osona Les Masies de Voltregà

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Prat de Lluçanes

 

 

cèdules d'habitabilitat osona Prat de Lluçanes

 

 

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Anoia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 El Bruc

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Calaf

cèdula d'habitabilitat anoia

cèdula d'habitabilitat anoia el bruc

cèdula d'habitabilitat anoia calaf

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Capellades

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Hostalets de Pierola

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Igualada

cèdula d'habitabilitat anoia capellades

cèdula d'habitabilitat anoia Hostalets de Pierola

cèdula d'habitabilitat anoia Igualada

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Masquefa

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Òdena

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Piera

cèdula d'habitabilitat anoia Masquefa

cèdula d'habitabilitat anoia odena

cèdula d'habitabilitat anoia Piera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Pobla de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Martí de Tous

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Margarida de Montbui

cèdula d'habitabilitat anoia La Pobla de Claramunt

cèdula d'habitabilitat anoia Sant Martí de Tous

cèdula d'habitabilitat anoia Santa Margarida de Montbui

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 La Torre de Claramunt

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vallbona d'Anoia

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Vilanova del Camí

cèdula d'habitabilitat anoia La torre de Claramunt

cèdula d'habitabilitat anoia Vallbona d'Anoia

cèdula d'habitabilitat anoia Vilanova del Camí

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Moianès

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Santa Maria d'Oló

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Moià

cèdula d'habitabilitat moianes

cèdula d'habitabilitat moianes Santa Maria d'Oló

cèdula d'habitabilitat moianes Moià

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Calders

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Monistrol de Calders

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Granera

cèdula d'habitabilitat moianes Calders

cèdula d'habitabilitat moianes Monistrol de Calders

cèdula d'habitabilitat moianes Granera

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellçol

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Sant Quirze Safaja

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Castellcir

cèdula d'habitabilitat moianes castellterçol

cèdula d'habitabilitat moianes Sant Quirze Safaja

cèdula d'habitabilitat moianes Castellcir

Cèdula d'Habitabilitat 11 agost 1984 Collsupina

   

cèdula d'habitabilitat moianes Collsupina

   
     
     
cèdula d'habitabilitat Barcelona
creat per jc 2012-2018
creative commons